Abecedný filter

Island

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Islandská republika
Hlavné mesto: Rejkjavík
Rozloha: 103 000 km²
Počet obyvateľov: 296 737 (v roku 2005)
Národnostné zloženie: Islanďania – 93%, iní - 7%
Náboženstvá: islandskí luteráni – 85,5%, rímsko-katolícke – 2%, iné, nezistené alebo bez vyznania – 12,5%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: islandská
Mena: islandská koruna ISK

Island a Únia

Vzťah k EÚ: člen Európskeho hospodárskeho priestoru, zakladajúci člen Európskeho združenia voľného obchodu, Island podpísal aj Schengenskú dohodu.

História vzťahov s EÚ: Zahraničná politika EÚ

 

Špecifiká

Island bol od roku 1970 členom EFTA a v roku 1972 uzavrel bilaterálny dohovor o voľnom obchode s EHS. Väčšina vzťahov s EÚ funguje skrze Európsku ekonomickú oblasť (EEA)Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je poskytovať informácie o životnom prostredí pre širokú aj odbornú verejnosť., ktorá vstúpila do platnosti v roku 1994. Krajina je asociovaným členom Shengenskej dohody od roku 2000.

Island bol trvalo osídlený až v 9. storočí. Podľa legendy boli prvými obyvateľmi Ingolfur Arnarson a jeho manželka Hallveig Frodadottir, ktorí prišli z Nórska v roku 874. Neskôr ich nasledovali ďalší príslušníci slobodného sedliackeho stavu a tradičnej kmeňovej aristokracie, ktorí sa nevedeli zmieriť s centralizáciou kráľovskej moci v Nórsku. Island má najstarší parlament na svete, Althingi, ktorý sa zišiel prvý krát v roku 930.

Pre islandskú ekonomiku je stále mimoriadne dôležitý rybolov, ktorý tvorí zhruba 90% exportu do EÚ.  Krajina je známa aj širokým využívaním geotermálnej energie.

Praktické informácie


Trh práce : otvorený

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 

Zastupiteľstvo Islandu vo Viedni

Zastupiteľstvo SR pre Island v Nórsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad (IS)

CIA world fact book - Island

Island a OECD

Island a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies