Abecedný filter

Jednoduchá väčšina

Jednoduchá väčšina je dosiahnutá vtedy, ak v danej veci hlasuje za (alebo proti) najväčší podiel hlasov.

Ak na schválenie legislatívy stačí jednoduchá väčšina,Jednoduchá väčšina je dosiahnutá vtedy, ak v danej veci hlasuje za (alebo proti) najväčší podiel hlasov. je schválená napríklad aj pri sledujúcom výsledku hlasovania:

  • za: 40%
  • proti: 30%
  • zdržali sa: 15%
  • nezúčastnili sa: 15%

Rozhodovanie jednoduchou väčšinou tak teoreticky umožňuje, aby bolo rozhodnutie schválené aj menšinou celkového počtu hlasov.

Jednoduchou väčšinou sa v Európskej rade rozhoduje veľmi zriedka. V roku 2003 rozhodovala Rada jednoduchou väčšinou o definitívnych legislatívnych aktoch len asi v 1% prípadov.

Na základe jednoduchej väčšiny za však rozhoduje v Európskej komisii. Kolégium komisárov rozhoduje kolektívne, ak však v danej otázke nevedia dosiahnuť zhodu, hlasujú o nej jednoduchou väčšinou. Tento spôsob hlasovania využíva aj Európsky parlament.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies