Abecedný filter

Jednomyseľnosť

Ak hlasovanie vyžaduje jednomyseľnosť, musí na schválenie objektu hlasovania súhlasiť každý oprávnený hlasujúci. Čo v praxi znamená, že každý má právo veta. Ak hlasovanie jednomyseľnosťou neumožňuje konštruktívne zdržanie sa,Konštruktívne zdržanie sa umožňuje zdržať sa bez toho, aby sa blokovalo rozhodnutie jednomyseľnosťou. tak zdržanie sa zamedzí schváleniu objektu hlasovania. 

Zmluvy EÚ (Jednotný Európsky Akt, Maastrichtská zmluva, Lisabonská) obmedzili používanie tohto typu hlasovania. V súčasnosti sa vo veľkej väčšine prípadov, vo viac ako 90 % prípadov, rozhoduje kvalifikovanou väčšinou. Len zriedkavo sa používa jednomyseľnosť Ak hlasovanie vyžaduje jednomyseľnosť, musí na schválenie objektu hlasovania súhlasiť každý oprávnený hlasujúci. (napríklad v otázkach zahraničnej politiky EÚ).

Viac o rozhodovacom procese v EÚ

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies