Abecedný filter
Príbuzné heslá

Kanada

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Kanada
Hlavné mesto: Ottawa
Rozloha: 9 984 670 km²
Počet obyvateľov: 33 204 000 (odhad, 2008)
Národnostné zloženie: Angličania – 20,1%, Francúzi – 15,7%, Škóti – 14%, Íri – 12,7%, Nemci – 9,2%, Taliani – 4,3%, Číňania – 4,3%, Ukrajinci – 3,6%
Náboženstvá: katolíci – 43,2%, bez vyznania – 16,2%, zjednotená cirkev – 9,6%, anglikánske – 6,9%, iné kresťanské – 2,6%, baptistické – 2,5%, evanjelické – 2,0%, islam – 2,0%, iné protestantské – 1,9%, presbyteriánske – 1,4%
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Hlava štátu: anglický panovník (zástupca - generálny guvernér)
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: federácia
Úradné jazyky: angličtina, francúzština
Mena: kanadský dolár CAD

 

Kanada a Únia

Podrobná správa o vzťahoch EÚ a Kanady: Zahraničná politika Európskej komisie

Kanada je jedným z najstarších a najbližších svetových partnerov s Európskou úniou. Toto partnerstvo začalo prvou ekonomickou spoluprácou už v 50-tych rokoch 20 storočia. Postupom času sa výrazne vyvíjali vzájomné vzťahy a v dnešnej dobe sa spolupráca týka veľkej škály rôznych otázok, od výskumu až k politickým záležitostiam. Obe strany sa pravidelne stretávajú v rámci bilaterálnych summitov.

Na summite v roku 2004 v Ottawe sa prijal program partnerstva, ktorý usmerňuje spoluprácu v otázkach obojstranného záujmu. Hlavné oblasti tejto spolupráce sú:

  • zahraničná a bezpečnostná politika
  • súdnictvo a domáce otázky, práva občanov
  • obchodná spolupráca
  • globálne problémy – klimatické zmeny, chudobné krajiny

Toto partnerstvo sa zakladá a opiera o dohody, ktoré boli medzi Kanadou a EÚ uzavreté v minulosti. V roku 1976 bola podpísaná Rámcová dohoda o spolupráci, v roku 1990 prijali lídri oboch strán Transatlantickú deklaráciu a v roku 1996 Politickú deklaráciu o EÚ - Kanadských vzťahoch.

Vzťahy EÚ - Kanada na stránkach Rady 

 

Špecifiká

Kanada je druhý najrozľahlejší štát sveta a zároveň najsevernejšie položený. Má len jedného suseda – USA. Je to federácia, ktorá sa skladá z 10 provincií a troch teritórií. Oficiálnou hlavou krajiny je anglická kráľovná, Kanada ako suverénny štát patrí do Commonwealthu.

 

Praktické informácie

Univerzity:

Zoznam univerzít

 

 

Zastupiteľstvo Kanady v SR (veľvyslanectvo v Prahe)

Zastupiteľstvo SR v Kanade

 

Relevantné linky

Parlament

Generálny guvernér

CIA world fact book - Kanada

Kanada a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies