Abecedný filter

Konferencia predsedov

Konferencia predsedov politických skupín je politický orgán Európskeho parlamentu zložený z predsedu Parlamentu a predsedov politických frakcií. Jej práce sa zúčastňujú aj dvaja predstavitelia nezávislých poslancov, ale títo nemajú hlasovacie právo. Do jej kompetencie spadá organizácia práce EP a zostavenie legislatívneho programu, pridelenie kompetencií výborom a delegáciám a určenie ich zloženia, vzťah s inými inštitúciami Európskej únie, národnými parlamentmi a tretími krajinami.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies