Abecedný filter

Kosovo

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Republika Kosovo
Hlavné mesto: Priština
Rozloha : 10 887 km²
Počet obyvateľov: 2 100 000 (odhad 2008)
Národnostné zloženie: Albánci – 92%, Srbi – 4%, Bosniaci a Gorani – 2%, Turci – 1%, Rómovia – 1%
Náboženstvá: Prevláda Islam; najvýznamnejšie menšiny – rímskokatolícka a ortodoxná
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradné jazyky: albánčina, srbčina, angličtina
Mena: euro

Kosovo a Únia

Vzťah k EÚ: je začlenené do rokovaní o Stabilizačnej a asociačnej dohode v rámci politiky EÚ voči krajinám západnému Balkánu

História vzťahov k EÚ: EurActiv.sk, Zahraničná politika Európskej komisie

Špecifiká

Na summite v Thessalonikách v roku 2003 sa  potvrdilo, že Kosovo je začlenené do rokovaní o Stabilizačnej a asociačnej dohode, v rámci politiky EÚ voči krajinám západnému Balkánu. Prísľuby Komisie voči Kosovu sa upevnili v roku 2005, kedy sa začali prípravy na diplomatické rokovania o jeho budúcnosti. Dôležitým bolo aj uzavretie partnerstva medzi EÚ a Srbskom a Čiernou horou v roku 2006.

Európska únia poskytuje značnú finančnú podporu na zakladanie a činnosť inštitúcií v Kosove. Názory na samostatnosť Kosova sú odlišné v celosvetovom meradle, ale aj v samotnej EÚ (väčšina členských krajín uznala Kosovo ako samostatný štát). Kosovo nemá uzavreté žiadne vzťahy s EÚ.

Kosovo vyhlásilo nezávislosť 17. februára 2008 ako Republika Kosovo. Podľa srbskej ústavy a štatútu chráneného rezolúciou OSN č. 1244 je to Autonómna oblasť Kosovo a Metohija.

 

Praktické informácie

 Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book - Kosovo

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies