Abecedný filter

Koterec, Miloš (2004-2009)

Miloš Koterec, PESMiloš Koterec sa narodil 11.10.1962. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore rádioelektronika. Neskôr si vzdelanie rozšíril štúdiom zahraničného obchodu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, absolvoval aj štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva a štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Profesionálna kariéra

 • 2004-2009 poslanec Európskeho parlamentu
 • febr.-aug. 2003 Misia SR pri nato NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami._blank>NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac »- charge d´affaires a.i., vedúci misie
 • mar. 2001-feb.2003 Misia SR pri NATO v Bruseli - radca, zástupca veľvyslanca
 • okt.2000-mar. 2001 Ministerstvo zahraničných vecí SR, riaditeľ Odboru OBSE, odzbrojenia a RE
 • sep. 1999 - okt. 2000 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Odbor OBSE, odzbrojenia a RE, vedúci Oddelenia pre kontrolu zbrojenia
 • júl 1998 - aug. 1999 Stála misia SR pri OSN, New York, prvý tajomník misie - politicko- bezpečnostné a odzbrojovacie otázky, výkonný zástupca vedúceho misie
 • sept. 1995 - júl 1998 Stála misia SR pri OSN, New York, druhý tajomník misie - politicko- bezpečnostné a odzbrojovacie otázky
 • júl 1993 - sept. 1995 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Odbor OSN a iných medzinárodných organizácií, referent / vedúci Oddelenia OSN
 • aug. 1989-júl 1993 Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky - odborný asistent

Zahraničné aktivity

 • jún-aug. 2003 Severoatlantická rada NATO - vyslanec SR
 • mar. 2001-feb.2003 zástupca SR v Politickom výbore EAPC (Euroatlantická partnerská rada) NATO
 • sept.2000-máj 2001 predseda Výboru Ottawskej komisie pre zničenie zásob protipechotných mín
 • máj - sept. 2000 referent Výboru Ottawskej komisie pre zničenie zásob protipechotných mín
 • sept.1999-aug.2000 VZ OSN, Prvý výbor - zástupca vyslanca SR
 • mar.1998-aug.1999 podpredseda Komisie OSN pre odzbrojenie
 • sept.1997-aug.1998 52.zasadnutie VZ OSN, Prvý výbor - referent
 • sept.1995-aug.1999 vyslanec SR pri Prvom výbore (Odzbrojenie a bezpečnosť) VZ OSN
 • sept.1995-aug.1999 zástupca vyslanca SR/radca Delegácie SR pri VZ OSN

Zaradenie v EP (2004-2009)

 • Socialistická skupina
 • Výbor pre regionálny rozvoj – člen
 • Podvýbor pre bezpečnosť a obranu – náhradník
 • Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013 – náhradník
 • Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom – člen
 • Delegácia pre vzťahy s parlamentným zhromaždením NATO - člen

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies