Abecedný filter

Kovács, László (2004-2009)

Bývalý komisár pre dane a colnú úniu

László Kovács Komisár pre dane a colnú úniu (2004 - 2009)sa narodil 3. júla 1939 v Budapešti (Maďarsko). Vyštudoval odbory: chemický priemysel, ekonómia a politika. Jeho politická kariéra je spätá s Maďarskou socialistickou stranou.

Jazykové znalosti

 • Maďarský jazyk - materinská reč
 • Anglický jazyk - aktívne

Akademická kariéra

 • 1953 - 1957 Technická škola chemického priemyslu v Budapešti
 • 1963 - 1968 Univerzita ekonomických vied v Budapešti
 • 1976 - 1980 Vysoká škola politiky

Politická kariéra

 • 1975 - 1986 konzultant a zástupca riaditeľa úradu ministra zahraničných vecí Maďarska
 • 1986 - 1989 zástupca ministra zahraničných vecí
 • 1989 - 1990 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
 • 1990 - 2004 poslanec maďarského parlamentu za Socialistickú stranu
 • 1990 - 1994 člen parlamentného výboru pre zahraničie (v rokoch 1993-94 bol jeho predsedom)
 • 1994 - 1998 minister zahraničných vecí Maďarska
 • 1995 - vedúci kancelárie OBSE
 • 1997 - 1999 člen „rady múdrych“ Rady Európy
 • 1998 - 2000 vedúci parlamentnej frakcie Socialistickej strany v maďarskom parlamente
 • 1996 - 2003 spolupredseda Výboru pre strednú a východnú Európu Socialistickej internacionály
 • 2002 - 2004 minister zahraničných vecí Maďarska
 • od 2003 podpredseda Socialistickej internacionály
 • 2004 - 2009 člen Európskej Komisie zodpovedný za dane a colnú úniu

Aktivity na poste člena Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

 • Bol zodpovedný za portfólio „dane a colná únia.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Cieľom generálneho riaditeľstva (DG) je navrhovať a rozvíjať politiku v oblastí daní a ciel. Rovnako je jeho cieľom monitoring implementácie európskych legislatívnych aktov jednotlivými členskými krajinami. DG sa tak aktívne podieľa na dobudovaní vnútorného trhu. Zároveň ochraňuje colnú úniu. Inými slovami, DG spravuje jeden zo základných pilierov, na ktorom je postavená myšlienka integrovanej Európy. Náplň práce vychádza z dokumentu Strategické ciele Komisie 2004 - 2009. Generálne riaditeľstvo tak významne prispieva k napĺňaní cieľov Lisabonskej stratégie.

Konkrétnymi cieľmi pre súčasné funkčné obdobie sú: zjednodušenie daňovej a colnej administratívy, poskytnutie asistencie členským krajinám počas implementácie európskej daňovej legislatívy, ochrana vonkajšej obchodnej hranice a boj proti ilegálnemu obchodu, prispieť k vytvoreniu koherentného systému DPH a pomoc členským krajinám v boji proti daňovým podvodom.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies