Abecedný filter

Kozlík, Sergej

Sergej Kozlík, NEISergej Kozlík bol do Európskeho parlamentu zvolený za HZDS - ĽS. Pôsobí v Skupine Aliencie liberálov a damokratov za Európu, kde je členom predsedníctva.

Narodil sa 27. júla 1950 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte riadenia so zameraním na ekonomicko-matematické výpočty Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch 1993 - 1998 pôsobil ako podpredseda vlády pre ekonomiku a minister financií SR. Je ženatý.

Profesionálna kariéra

 • 1990 Protimonopolný úrad SR, riaditeľ výkonného odboru
 • 1988 Ministerstvo financií SR, vedúci odd. cien priemyslu a zástupca riaditeľa odboru cien
 • Slovenský cenový úrad, rôzne prac. zaradenie, riaditeľ odboru cien priemyslu

Jazykové znalosti

 • ruský jazyk
 • anglický jazyk

Osobné záujmy

 • šport
 • divadlo
 • hudba

Politická činnosť

 • od 2004 poslanec Európskeho parlamentu
 • nov.1993-marec 1994 - podpredseda vlády SR, ekonomický podpredseda HZDS, poslanec NR SR
 • 1992 - ústredie HZDS  asistent podpredsedu pre ekonomiku, tajomník Ekonomického klubu HZDS, riaditeľ Odboru hospodárskej politiky Úradu vlády SR

Zaradenie v EP

 • Výbor pre rozpočet - člen
 • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ - Rusko - člen
 • Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - náhradník 

Priority HZDS vo voľbách

 • Reforma rozpočtu EÚ 
 • efektívny daňový systém
 • Finančná stabilita a pevná mena
 • výkonné hospodárstvo a energetika
 • Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj regiónov a štrukturálne fondy
 • vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

 

e-mail:

Linky:

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies