Abecedný filter
Príbuzné heslá

Kríza prázdneho kresla

Kríza prázdneho kresla označuje obdobie, počas ktorého sa francúzski ministri nezúčastňovali rokovaní Rady a francúzski poslanci v Európskom parlamente nehlasovali o politikách týkajúcich sa budúcnosti Európy. Zasadnutia Rady opustili ministri na základe inštrukcií prezidenta Charlesa de Gaulla 30. júna 1965. Francúzska rezistencia trvala 7 mesiacov.

Keďže jedine Rada mohla prijímať nové európske politiky, čo bolo bez neúčasti Francúzska nemožné, bola prakticky zablokovaná činnosť Spoločenstva.

Francúzsko nesúhlasilo so zavedeným trendom európskej integrácie, najmä so zmenou hlasovania z jednomyseľného na kvalifikovanú väčšinu. Naznačovalo tak svoju snahu premeniť EHS na štandardnú medzinárodnú organizáciu. Francúzi sa v 60. rokoch obávali najmä straty suverenity a ohrozenia vlastných ekonomických záujmov.

Krízu ukončilo až prijatie Luxemburského kompromisu 30. januára 1966.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies