Abecedný filter

Kroes, Neelie

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu

Neelie Kroes Komisárka pre hospodársku súťaž (2004 - 2009)sa narodila 19. júla 1941 v Rotterdame (Holandsko). Istý čas bola vydatá. Táto liberálna politička je dôvernou priateľkou kontroverznej holandskej političky Ayaan Hirsi Ali. Získala viacero ocenení a uznaní.

Akademická kariéra

 • 1963 - Erasmus University, Rotterdam (odbor ekonómia)
 • 1965 - Erasmus University, Rotterdam (doktorát z ekonómie)

Politická kariéra

 • 1969 - 1971 členka Samosprávnej rady v Rotterdame
 • 1971 - 1977 zvolená za poslankyňu holandského parlamentu
 • 1977 - 1981 štátna tajomníčka Ministerstva dopravy, verejnej práce a telekomunikácií
 • 1982 - 1989 ministerka dopravy, verejnej práce a telekomunikácií
 • 1989 - 1991 poradkyňa člena Európskej komisie zodpovedného za dopravu
 • 1991 - 2000 rektorka Nyenrode University
 • 2004 - 2009 členka Európskej komisie zodpovedná za hospodársku súťaž
 • od 2009 podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu

Komisárka pre digitálnu agendu

V rámci svojho postu komisárky pre digitálnu agendu je Neelie Kroesová zodpovedná za:

 • vedenie prípravy Európskej digitálnej agendy, presadzovanie jednotného politického rámca pre IKT, adresovanie žiadostí digitálnych služieb, produktov a obsahu, zabezpečenie vedúceho technologického postavenia Európy v tejto oblasti
 • rozpracovanie politického rámca, ktorý zabezpečí investovanie do vysokorýchlostného internetu
 • založenie jednotného trhu pre výkon elektronických služieb
 • poskytnutie možnosti získať e-zručnosť pre všetkých občanov

Oficiálna stránka Neelie Kroesovej

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastávala funkciu:

 • Bola zodpovedná za portfólio „hospodárska súťaž.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Poslaním generálneho riaditeľstva (DG) je podpora spravodlivého a slobodného podnikateľského prostredia v EÚ. DG stanovuje predovšetkým základné pravidlá hospodárskej súťaže. V praxi to znamená, že komisárka spoločne so svojimi kolegami z DG rozhoduje v oblastiach: protikartelová politika, štátna pomoc, zlučovania a fúzie podnikateľských subjektov a liberalizácia hospodárskeho priestoru. Komisárka si stanovila tri prioritné ciele: zabraňovanie tomu, aby si obchodné spoločnosti medzi sebou delili trhy; nepovoľovanie takých fúzií a odkupovania podnikov, ktoré by nespravodlivo obmedzovali hospodársku súťaž ostatným účastníkom; a efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies