Abecedný filter

Kuneva, Maglena (2007-2009)

Bývalá komisárka pre ochranu spotrebiteľa

Maglena Kuneva Komisárka pre ochranu spotrebiteľa (2007 - 2009)sa narodila 22. júna 1957 v Sofii (Bulharsko). Má právnické vzdelanie, ktoré získala v rodnom Bulharsku a neskôr si ho rozšírila počas viacerých študijných pobytov v zahraničí. Z právneho hľadiska sa zaujímala aj o problematiku životného prostredia.

Akademická kariéra

 • 1975 - 1981 univerzita „St. Kliment Ohridski“ v Sofii: odbor právo
 • 1981 - 1984 univerzita „St. Kliment Ohridski“ v Sofii: odbor environmentálne právo
 • 1987 - 1989 odborná asistentka na univerzite „St. Kliment Ohridski“ v Sofii
 • 1992 - 1994 profesorka „Bourgas Free University“
 • 1993 - seminár o ľudských právach na Inštitúte ľudských práv v Turku (Fínsko)
 • 1995 - ekonomický postgraduálny program PEW, Georgetown University (Washington, D.C., USA)
 • 1996 - seminár medzinárodného environmentálneho práva (Oxfordské centrum v Londýne, Veľká Británia)
 • 1996 - Environmentálne riziká, Haag, Holandsko
 • 1999 - 2000 postgraduálny program „Právna škola“ na Georgetown University (Washington, D.C., USA)

Politická kariéra

 • zakladajúca členka Politickej Rady Národného hnutia Simeon II
 • 2001 - zvolená za poslankyňu bulharského parlamentu
 • 2001 - 2002 Ministerstvo zahraničných vecí (námestíčka ministra a hlavná vyjednávačka)
 • 2002 - 2003 špeciálna zástupkyňa Bulharska na rokovaniach Konventu o budúcnosti Európskej únie
 • 2002 - 2005 Ministerka pre európske záležitosti a hlavná vyjednávačka
 • 2005 - zvolená za poslankyňu bulharského parlamentu
 • 2005 - 2006 Ministerka pre európske záležitosti
 • 2007 - 2009 členka Európskej komisie zodpovedná za ochranu spotrebiteľov

Aktivity na poste komisárky Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

 • Bola zodpovedná za portfólio „ochrana spotrebiteľov.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre zdravie a ochranu spotrebiteľov.

Generálne riaditeľstvo pracuje pod pôsobením dvoch členov Európskej Komisie: Markosa Kyprianou zodpovedného za zdravie a Magleny Kuneva zodpovednej za ochranu spotrebiteľa.

Časť generálneho riaditeľstva pre ochranu spotrebiteľov sa zaoberá formulovaním spotrebiteľskej politiky, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu života občanov EÚ. Úzko spolupracuje s rôznymi európskymi spotrebiteľskými organizáciami a podporuje ich kooperáciu a integráciu. Rovnako presadzuje svoju spotrebiteľskú politiku v krajinách uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ a diskutuje svoje ciele na medzinárodných spotrebiteľských fórach. Stratégia generálneho riaditeľstva je stanovená v Spotrebiteľskom programe 2007 - 2013, ktorý prijala Rada a schválil ho aj Európsky parlament.Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies