Abecedný filter

Kvalifikovaná väčšina

Kvalifikovaná väčšina Kvalifikovaná väčšina je dosiahnutá vtedy, keď objekt hlasovania podporí vopred určená nadpolovičná väčšina hlasov.je dosiahnutá vtedy, keď objekt hlasovania podporí nejaká vopred určená nadpolovičná väčšina hlasov.

Najčastejšie je to 2/3 alebo 3/5 väčšina. Kvalifikovaná väčšina sa však može tvoriť aj viacerými kritériami - to je prípad EÚ, ale tiež hlasovania v Bezpečnostnej rade OSN, kde je na príjatie rezolúcie je potrebných 9 z 15 hlasov a súčasne súhlas piatich stálych členov.

Kvalifikovaná väčšina v EÚ

Podľa zmluvy z Nice je kvalifikovaná väčšina pri hlasovaní v Rade ministrov dosiahnutá vtedy, keď:

  • súhlasí väčšina (absolútna alebo dvojtretinová) krajín
  • a za návrh je súčasne minimálne 72,27 % z výžených hlasov (každá krajina má počet hlasov podľa počtu obyvateľov, aj keď vzťah nie je priamo úmerný)

Každá členská krajina môže dodatočne požiadať o verfifikáciu, či hlasy za návrh reprezentujú minimalne 62% z celkovej populácie EÚ.

Nový systém kvalifikovanej väčšiny v EÚ

Lisabonská zmluva priniesla tzv systém dvojitej väčšiny:

Kvalifikovaná väčšina je dosiahnutá vtedy, ak za návrh hlasuje najmenej 55 % počtu členov Rady, ktoré sú tvorené najmenej z pätnástich členských krajín a zastupujú členské štáty zahŕajúce aspoň 65% obyvateľstva Únie.“

Na príjatie návrhu, ktorý nie je iniciovaný Komisiou alebo ministrami zahraničných veci EÚ, je potrebná 72% väčšina členských krajín a 65% väčšina celkovej populácie EÚ. Tento postup sa naýva posilnená kvalifikovaná väčšina.

Blokujúcu menšinu musia tvoriť aspoň štyri členské štáty, ktoré predstavujú 35 % obyvateľstva zúčastnených členských štátov, v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies