Abecedný filter

Kvóty na cukor

Kvóty na cukor sú spojené s európskym režimom s cukrom alebo spoločnou organizáciou trhu s cukrom v Európskej únii. Európsky režim s cukrom platí bez výraznejších zmien od roku 1968 a tlak na jeho zmenu neustále rastie. Základnou odlišnosťou tohto režimu oproti iným režimom uplatňovaným v EÚ je, že ide o podporu a ochranu nie poľnohospodárskej plodiny, to znamená cukrovej repy, ale spracovateľského produktu - cukru.


V základnom nariadení Európskej únie o systéme organizovania spoločného trhu s cukrom (európsky režim s cukrom) sú uvedené tieto ciele:


- zvýšenie produktivity poľnohospodárstva
- zabezpečenie prijateľnej životnej úrovne pestovateľov cukrovej repy
- stabilizácia trhu
- dostatok cukru na trhu za prijateľné spotrebiteľské ceny


Spoločná organizácia trhu s cukrom v EÚ má tieto nástroje:


- produkčné kvóty
- intervenčná cena cukru a základná cena cukrovej repy
- ochrana trhu pred dovozom z tretích krajín
- odvody, prostredníctvom ktorých sa financuje export
- systém vývozných náhrad

Pred dovozom z tretích krajín sa ochrana trhu vytvára prostredníctvom dovozných licencií, ale najmä prostredníctvom vysokého cla. Vzhľadom na tieto prekážky je dovoz bieleho cukru do EÚ minimálny a týka sa najmä surového trstinového cukru určeného na rafináciu.

Spracovatelia cukru tvrdia, že práve tento režim neprimerane chráni výrobcov cukru a pestovateľov cukrovej repy na úkor ostatných účastníkov trhu a v dôsledku jeho existencie sú ceny cukru v krajinách EÚ, vrátane Slovenska, trikrát vyššie ako je jeho svetová cena.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies