Abecedný filter

Liga arabských štátov

Liga arabských štatov je regionálnou organizáciou arabských štátov na Strednom východe a v Severnej Afrike. Bola založená 22. marca 1945 v Káhire šestimi štátmi : Egypt, Irak, Jordánsko, Libanon, Saudská Arábia a Sýria; Jemen sa stal členom 5. mája 1945. Liga má v súčasnosti 22 členov. Každý člen má jeden hlas v Rade ligy, s podmienkou, že rozhodnutia su záväzné iba v tých krajinach, v ktorých boli prijaté.

Cieľ:

Hlavným cieľom Ligy je vytvárať užšie väzby medzi členskými štátmi, podporovať spoluprácu medzi nimi, ochraňovať nezávislosť a suverenitu arabských krajín a koordinovať ich všobecné záujmy.

Úlohy:

  • zriadiť fórum na koordináciu pozícií členských krajín v politických otázkach
  • prispievať k riešeniu arabských problémov (napr. libanonské občianske vojny v r. 1958)
  • Byť platformou pre prijímanie dokumentov, ktoré vedú k hopsodárskej integrácii členských štátov  (napr. Charta kolektívnej arabskej hospodárskej činnosti)
  • Ovplyvňovať tvorbu študijných plánov, ochraňovať rukopisy a arabské kulturné dedičstvo
  • prijímať opatrenia proti drogám a rozmáhaniu zločinu

 

 
www.arableagueonline.org

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies