Abecedný filter

Lomské konvencie

Konvencie z Lomé sú dohody ustanovujúce rámec pre spoluprácu v oblasti rozvojovej politiky a obchodu medzi krajinami Európskej únie a krajinami AKT, t.j. Afriky, Karibiku a Tichomorskej oblasti.

Spolupráca s krajinami AKT tvorila od založenia Spoločenstiev dôležitú súčasť ich rozvojových politík. Vo veľkej miere sa jednalo o zodpovednosť bývalých koloniálnych veľmocí k svojim bývalým kolóniám. Najmä Francúzsko trvalo na tom, aby jeho zámorské teritóriá získali status asociovaných krajín.

Prvá Lomská konvencia bola uzatvorená vo februári 1975 a kombinovala v sebe prvky rozvojovej pomoci a obchodu. Hlavným cieľom Lomé 1 bolo posilniť prílev neupravených surovín jedným smerom (Európe) a spracovaných druhým (krajinám AKT).

Celkovo boli podpísané 4 Lomské konvencie,Konvencie z Lomé sú dohody ustanovujúce rámec pre spoluprácu v oblasti rozvojovej politiky a obchodu medzi krajinami Európskej únie a krajinami AKT, t.j. Afriky, Karibiku a Tichomorskej oblasti. pričom posledná bola podpísaná na obdobie 10 rokov.

V júni 2000 boli Lomské konvencie nahradené novou dohodou platnou nasledujúcich 20 rokov. Dohodu podpísali predstavitelia Únie a krajín AKT v hlavnom meste Beninu Cotonou, Dohoda z Cotonou teda právne aj obsahom nadväzuje na Lomské konvencie. Jej cieľom je zredukovať a časom odstrániť chudobu, podporiť trvalo udržateľný rozvoj a postupne integrovať krajiny AKT do globálnej ekonomiky. Ťažisko spolupráce medzi EÚ a AKT je hospodárska a obchodná politika a oblasť rozvoja doplnená o politickú dimenziu. Politická dimenzia konvencií je zameraná na rozvoj demokracie, princípov právneho štátu a dodržiavania ľudských práv.   

Zatiaľ čo prvú Lomskú konvenciu z roku 1975 podpísalo 46 krajín AKT, v roku 2000 ich bolo už 78. Okrem nich sa na niektorých častiach spolupráce zúčastňuje aj Kuba.

 

  • Lomé 1 – obdobie: 1975-1980
  • Lomé 2 – obdobie: 1980-1985
  • Lomé 3 – obdobie: 1985-1990
  • Lomé 4 – obdobie: 1990-2000

Dohoda z Porto Novo (angl. Cotonou) – obdobie: 2000-2020  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lom%C3%A9

http://ec.europa.eu/comm/development/body/cotonou/lome_history_en.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies