Abecedný filter

Luxembursko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Luxemburské veľkovojvodstvo
Hlavné mesto: Luxemburg
Rozloha: 2 586 km²
Počet obyvateľov: 474 413 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Luxemburčania -61%, cudzinci – 39%
Náboženstvá: rímsko-katolícke – 87%, protestanti – 12%, iné – 1%
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Hlava štátu: veľkovojvoda
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: luxemburčina, nemčina, francúzčtina
Mena: euro (predtým luxemburský frank LUF)

Luxembursko a Únia

Vstup do EÚ: zakladajúca krajina
Počet europoslancov : 6
Počet hlasov v Rade: 4

Špecifiká


Luxembursko patrí medzi zakladajúcich členov EÚ. Takisto stálo pri zrode OSN a NATO.NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. Už počas druhej svetovej vojny (1944) vytvorila exilová vláda s Belgickom a Holandskom združenie Benelux.Benelux je združenie troch štátov - Belgicka, Holandska a Luxemburska. Názov vznikol spojením začiatočných písmen štátov v pôvodných jazykoch, a síce België, Nederland a Luxemburg. V hlavnom meste Luxemburgu, ktorý ma len cca 76 000 obyvateľov, sídlia viaceré inštitúcie EÚ (napr. Európsky súdny dvor, Európska investičná banka)Európska investičná banka bola založená v roku 1958 ako dlhodobá úverová banka EÚ. Jej hlavnou úlohou je prispievať k integrácii, vyrovnanému vývoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti členských krajín. .

Z pohľadu HDP na hlavu je Luxembursko najbohatšou členskou krajinou EÚ. Ekonomika sa z dôležitého ťažkého priemyslu preorientovala na služby, dnes je dôležitý finančný sektor a bankovníctvo. Dôležitými sú ale aj poľnohospodárstvo a produkcia vína.

 

Praktické informácie


Trh práce : neotvorený, uľahčené procedúry v istých odvetviach

Bližšie informácie o práci : Euroinfo.gov

Univerzity : Centre Universitaire de Luxembourg

Institut Supérieur de Technologie

 

 

Zastupiteľstvo Luxemburska v SR

Zastupiteľstvo SR v Luxembursku


Relevantné linky

Parlament (FR)

Veľkovojvoda

CIA world fact book

Luxembursko a OECD

Luxembursko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies