Abecedný filter
Príbuzné heslá

Macedónsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Macedónska republika
Hlavné mesto: Skopje
Rozloha: 25 333 km²
Počet obyvateľov: 2 022 547 (v roku 2003)
Národnostné zloženie: Macedónci – 64,2%, Albánci – 25,2%, Turci – 3,8%, Rómovia – 2,7%, Srbi – 1,8%, iní – 2,3%
Náboženstvá: pravoslávni – 70%, moslimovia – 29%, iné – 1%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: macedónsky, albánsky
Mena: macedónsky denar MKD

Macedónsko a Únia

Vzťah k EÚ: kandidátska krajina
Začatie prístupových rokovaní: odložené
História vzťahov s EÚ: EurActiv.sk, Zahraničná politika Európskej komisie


Plánovaný vstup: neznámy

Špecifiká

Macedónsko je jednou z bývalých juhoslovanských republík. V minulosti sa muselo komplikovane vyrovnávať s menšinovými problémami, konflikt v neďalekom Kosove zhoršil vzťahy najmä s miestnou albánskou komunitou. Situáciu v krajine upokojovala policajná misia EÚ.

Po viacerých dohodách s EÚ podalo Macedónsko žiadosť o vstup v marci 2004. V novembri 2005 bolo, po vypracovaní správy Komisiou, oficiálne uznané Európskou radou ako kandidátska krajina, no rokovania sa ešte nezačali. Komisia sa vyjadrila, že prístupové rokovania môžu začať, keď krajina dosiahne dostatočný stupeň v požiadavkách na členstvo. Jej úlohou je podrobné monitorovanie postupu Macedónska v otázkach najmä politických a ekonomických, ale aj sledovanie ďalších reforiem.

V januári 2006 Rada uznala európske partnerstvo s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko.

 

Praktické informácie

Trh práce : otvorený

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

Zastupiteľstvo Macedónska vo Viedni

Zastupiteľstvo SR pre Macedónsko v Belehrade


Relevantné linky

 

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book - Macedónsko

Macedónsko a OECD

Macedónsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies