Abecedný filter

Malmström, Cecilia

Komisárka pre vnútorné záležitosti

Švédska komisárka Cecilia Malmström sa narodila 15. mája 1968 v Štokholme. Vyštudovala politickú vedu v Gothenburgu, kde dlhé roky pracovala ako vedkyňa a učiteľka. Je autorkou viacerých kníh a člankov o európskej regionalizácii, európskych politikách, španielskej politike, terorizme a imigrácii. Počas svojej kariéry mala vždy blízko k európskym témam. V rokoch 1999 až 2006 bola členkou Európskeho parlamentu, po roku 2006 bola švédskou ministerkou pre európske záležitosti. Od roku 2010 je členkou Európskej komisie. Je vydatá a má dve deti.

Politická kariéra

 • 1999 - 2004 členka Európskeho parlamentu, Výbor pre ústavné veci
 • 1999 - 2006 členka Európskeho parlamentu, Výbor pre zahraničné veci
 • 2001 - 2010 výkonná členka Švédskej liberálnej strany
 • 2004 - 2006 Podvýbor EP pre ľudské práva
 • 2004 - 2006 podpredsedníčka delegácie spoločného parlamentného výboru EÚ - Chorvátsko
 • 2004 - 2006 Podvýbor EP pre bezpečnosť a obranu, náhradný člen
 • 2004 - 2006 Výbor EP pre vútorný trh a ochranu spotrebiteľov, náhradný člen
 • 2006 - 2010 švédska ministerka pre záležitosti EÚ
 • od februára 2010 členka Európskej komisie

Vzdelanie

 • štúdium literatúry v Paríži
 • štúdium umenia v Goteborgu
 • doktorát z politickej vedy v Goteborgu

Jazykové zručnosti

 • francúština, angličtina a španielčina - hovorový aj písomný prejav
 • nemčina a taliančina - hovorový prejav

Komisárka pre vnútorné záležitosti

V rámci svojej práce komisárky pre vnútorné záležitosti je zodpovedná za viacero oblastí. Konkrétne sú to napríklad vízová politika a Shengenská oblasť, imigrácia a vonkajšie hranice, boj proti terorizmu. Ďalej má na starosti zintenzívnenie spolupráce polície a súdnictva, zabezpečenie primeraných finančných prostriedkov pre bezpečnosť v EÚ a boj proti organizovanému zločinu, korupcii a obchodovaniu s ľuďmi a drogami.

Oficiálna stránka komisárky Cecilie Malmströmovej

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies