Abecedný filter

Mandelson, Peter (2004-2008)

Bývalý komisár pre vonkajší obchod

V októbri 2008 odstúpil z postu komisára pre vonkajší obchod, kde ho nahradila barónka Ashton of Upholland, ktorá doteraz viedla Labouristickú stranu v Snemovni lordov.

Peter Mandelson Bývalý komisár pre vonkajší obchod (2004 - 2008), nahradený v roku 2008 barónkou Catherine Ashton.sa narodil 21. októbra 1953 vo Veľkej Británii. Vyštudoval filozofiu, politické vedy a ekonómiu na St. Catherine’s College v Oxforde. V mladosti strávil rok v Tanzánii a táto skúsenosť poznačila jeho postoj k výzvam súvisiacim s bojom proti chudobe. Viedol britskú delegáciu na historicky prvom stretnutí Fóra mládeže Európskych spoločenstiev v Štrasburgu v roku 1979.

Akademická kariéra

 • St. Catherine’s College (Oxford): odbory filozofia, politické vedy a ekonómia

Politická kariéra

 • 1983 - riaditeľ pre kampane a komunikáciu Labouristickej strany (v roku 1997 bol manažérom kampane Tonyho Blaira, ktorý v tom roku vyhral voľby)
 • 1992 - 2004 člen dolnej komory britského Parlamentu
 • 1998 - britský štátny tajomník pre obchod a priemysel
 • 1999 - britský štátny tajomník pre Severné Írsko
 • Mandelson je čestným predsedom Policy Network - európskej a medzinárodnej skupiny ľavicových a stredo-ľavých expertov
 • 2004 - 2008 člen Európskej Komisie zodpovedným za vonkajší obchod

Aktivity na poste komisára Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

 • Bol zodpovedný za portfólio „vonkajší obchod.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre obchod.

Komisár Mandelson považuje obchod za jeden z nástrojov boja proti chudobe a od tohto jeho názoru sa odvíjajú aj jeho priority. V rámci vypočutia pred Európskym parlamentom v októbri 2004 vyhlásil: „Som presvedčený, že obchodná politika, ak sa správne využíva, môže významne prispieť k hospodárskemu rozvoju vo svete, musíme si však uvedomiť potreby tých najchudobnejších.”

Generálne riaditeľstvo pre obchod (DG pre obchod) pomáha Komisii manažovať obchodnú politiku, zabezpečovať prosperitu, solidaritu a bezpečnosť obchodovania v Európe a tým pádom aj vo svete. Nástrojmi pre tieto ciele sú podporovanie konkurencieschopnosti, vytvárania pracovných miest a súčasne podnecovanie hospodárskeho rastu.

Do agendy DG spadá: vyjednávanie bilaterálnych a multilaterálnych obchodných zmlúv, dohliadanie na dodržiavanie týchto zmluvných záväzkov. Úzko spolupracuje so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) a inými medzinárodnými organizáciami vo sfére obchodu. Agenda pokrýva všetky obchodovateľné komodity, od manuálne vyrobených tovarov, cez poskytovanie služieb až po duševné vlastníctvo a investície.

Ciele sú napĺňané v rámci nasledovných čiastkových aktivitách:

 • definovanie obchodných záujmov EÚ;
 • vyjednávanie obchodných zmlúv podľa obchodných smerníc navrhnutých Komisiou a schválených Radou;
 • monitorovanie dodržiavanie dojednaných zmlúv;
 • monitorovanie politík, domácich a zahraničných, ktoré majú nejaký dopad na európsku obchodnú politiku alebo investície;
 • informovanie všetkých obchodných strán (existujúcich a potenciálnych) o obchodných zámeroch EÚ a pravidlách jednotného európskeho trhu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies