Abecedný filter

Maroko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Marocké kráľovstvo
Hlavné mesto: Rabat
Rozloha: 446 550 km²
Počet obyvateľov: 31 478 000 (odhad, 2005)
Národnostné zloženie: Arabi a Berberi – 99%
Náboženstvá: moslimovia – 99%
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Hlava štátu
: kráľ
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný jazyk: Arabčina
Mena: Marocký dirham MAD

Maroko a Únia

Vzťah k EÚ : súčasť program EuroMed a Európskej susedskej politiky, Asociačná dohoda Všeobecne sú asociačné dohody medzinárodnoprávne zmluvy, v ktorých sa zmluvné parteri viažu na medzivládne alebo supranacionálne spoločenstva, bez toho, aby sa stali členmi. Pre pridruženého partnera z toho vyplývajú práva a povinnosti.

História vzťahov s EÚ:  Stránka Európskej komisie [En]

Špecifiká

EÚ má záujem o prehlbovanie partnerských vzťahov s Marokom a podporovanie ho v ekonomických a politických reformách. Ako geografický sused únie je súčasťou Európskej susedskej politiky a politiky únie pre krajiny Stredomoria – EuroMed. Partnerské vzťahy sú právne podložené Asociačnou dohodou, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2000.

Praktické informácie

Univerzity : Zoznam univerzít - Geo

 

 

Zastupiteľstvo SR v Madride (akreditované pre Maroko)

 

Relevantné linky

Parlament

Marocký kráľ

CIA world fact book - Maroko

Maroko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies