Abecedný filter

McCreevy, Charlie (2004-2009)

Bývalý komisár pre vnútorný trh a služby

Charlie McCreevy Komisár pre vnútorný trh a služby (2004 - 2009)sa narodil 30. septembra 1949 v Sallins (Írsko). Je ženatý a má tri deti. Ďalšie štyri deti pochádzajú z jeho predchádzajúceho manželského zväzku. Vyštudoval University College v Dubline v odbore profesionálny účtovník a audítor.

Začiatky jeho politickej kariéry sú späté s komunálnou politikou. Pôsobí v strane Fianna Fáil. Počas svojej kariéry slúžil na viacerých ministerských postoch. Za zmienku stojí, že ako minister financií sa zaslúžil o komplexnú reformu zahŕňajúcu rapídne krátenie verejných výdavkov, zníženie daní, zjednodušenie daňového systému a v neposlednom rade aj prijatie spoločnej meny Euro.

Akademická kariéra

  • University College, Dubline, Írsko (odbor profesionálny účtovník a audítor)

Politická kariéra

  • 1979 - 1985 člen samosprávneho zhromaždenia v kraji Kildare (Írsko)
  • 1977 - po prvýkrát zvolený do Dáil (= írskeho parlamentu)
  • 1992 - 1993 minister sociálneho blahobytu
  • 1993 - 1994 minister turizmu a cestovného ruchu
  • 1997 - 2004 minister financií
  • 2004 - 2009 člen Európskej komisie zodpovedný za vnútorný trh a služby

Aktivity na poste komisára Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

  • Bol zodpovedný za portfólio „vnútorný trh a služby.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Hlavným cieľom generálneho riaditeľstva (DG) je koordinácia politiky vnútorného trhu a ostatných politík, ktoré s tým súvisia. Teda je zodpovedné za uplatňovanie štyroch slobôd - slobody pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Výsledkom takejto politiky je, že od čias svojej existencie, teda od roku 1993, jednotný trh stimuloval vytvorenie viac ako 2,5 mil. nových pracovných pozícií. Dlhodobým cieľom DG je komplexná integrácia kapitálových a finančných trhov. Je zodpovedné za informovanie fyzických a právnických osôb o pravidlách a možnostiach, ktoré ponúka jednotný trh.

Komisár McCreevy si vo svojom funkčnom období 2004-2009 predsavzal šesť nasledovných priorít: maximalizovať potenciál vnútorného trhu, odstrániť zostávajúce vnútorné trhové bariéry, prehĺbiť integráciu európskych kapitálových trhov a finančnej infraštruktúry s cieľom znížiť náklady na jeho prevádzku, upevniť vynútiteľnosť jestvujúcich trhových pravidiel, zefektívnenie mechanizmov správy a zaistenie efektívnosti ochrany duševného vlastníctva s cieľom stimulovať ďalší výskum a rozvoj.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies