Abecedný filter
Príbuzné heslá

Jednotný mechanizmus bankového dohľadu

 

Je prvým pilierom bankovej únie. Ministri financií ho schválili 13. decembra 2012 a ich rozhodnutie následne potvrdili aj lídri členských krajín počas summitu Európskej rady 13. – 14. decembra 2012. Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.ho schválil 12. 9. 2013. Definitívny súhlas s jednotným bankovým dohľadom dali ministri financií 15. októbra 2013. Prvou šéfkou bankového dohľadu v rámci ECB bola v decembri 2013 na päť rokov menovaná Danièle Nouyová.

Ústrednú rolu bude hrať Európska centrálna banka,Európska centrálna banka je bankou pre jednotnú európsku menu - euro. Jej úlohou je udržiavať nákupnú hodnotu eura a tak prispievať k cenovej stabilite v eurozóne. ktorá bude koordinovať dohľad nad všetkými bankami v eurozóne. Sústredí sa zhruba na 130 bánk eurozóny s aktívami presahujúcimi 30 miliárd eur (systémové banky) alebo predstavujúcimi viac ako pätinu hospodárskeho výkonu domácej krajiny.

Približne šesťtisíc ostatných bánk v eurozóne bude podliehať dohľadu vykonávanému príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. ECB sa však bude môcť kedykoľvek rozhodnúť, že bude vykonávať priamy dohľad aj nad ktoroukoľvek z týchto menších bánk. Svoje úlohy bude vykonávať  v súčinnosti s národnými orgánmi dohľadu. Podľa očakávaní by sa ECB mala nových úloh chopiť budúci rok na jeseň.

Okrem úloh orgánu dohľadu bude ECB tiež udeľovať či odoberať povolenia (licencie) úverovým inštitúciám v súčinnosti s národnými orgánmi dohľadu. Ďalej bude vykonávať príslušné úlohy, keď si niektorá úverová inštitúcia v zúčastnenom štáte bude chcieť zriadiť pobočku alebo poskytovať cezhraničné služby v nezúčastnenom štáte. Dohliadať bude tiež na plnenie kapitálových rezerv a  na plnenie plánov ozdravenia.

Úlohy ECB v oblasti dohľadu budú realizované striktne oddelene od vykonávania jej úloh menovej politiky, aby sa tak eliminovali konflikty záujmov medzi obomi rolami. Tie by sa mohli napríklad vyskytnúť v situáciách, keď v snahe o udržiavanie cenovej stability, čo je hlavným cieľom menovej politiky, by bolo potrebné zvýšiť úrokové sadzby, čo by však zároveň mohlo mať nepriaznivé dôsledky pre solventnosť a ziskovosť bankového sektora.

ECB bude nezávislá pri výkone bankového dohľadu a za vykonávanie svojich úloh sa bude zodpovedať Európskemu parlamentu a Rade EÚ. Europoslancov a ministrov financií v rámci Euroskupiny bude musieť pravidelne informovať o svojej činnosti.

Celý mechanizmus je navrhnutý pre všetky krajiny eurozóny s tým, že ostatné krajiny sa môžu zapojiť dobrovoľne. V súčasnosti sa na zozname zúčastnených krajín nachádzajú len krajiny s eurom a Lotyšsko, ktoré ho zavedie od januára 2014.

Jednotný mechanizmus dohľadu bude v úzkom vzťahu s jednotným rezolučným mechanizmom.  Ide o druhý pilier bankovej únie, ktorý bude predstavovať spoločný rámec pre riešenie bánk v kríze. Podľa návrhu Komisie rezolučnému mechanizmu budú podliehať upadajúce banky (alebo ak im úpadok bude hroziť), keď žiadny zásah súkromného sektora nebude môcť úpadok zvrátiť a keď pôjde o verejný záujem vzhľadom na dôsledky úpadku banky pre finančnú stabilitu. Praktickou úlohou ECB bude upozorňovať na banky z krajín participujúcich v bankovej únii, ktoré sa dostanú do vážnych finančných ťažkostí, a mali by byť riešené v rámci jednotného rezolučného mechanizmu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies