Abecedný filter
Príbuzné heslá

Bilaterálna medzivládna konferencia

Bilaterálne medzivládne konferencie sú konferencie, na ktorých EÚ rokuje s kandidátskymi krajinami o prístupe k EÚ.

Konferencie sa konajú na dvoch úrovniach: Na úrovni ministrov každé 5 mesiacov a na úrovni vedúcich zastúpení raz za mesiac.

V prvom prípade reprezentujú zástupcovia členských krajín, často ministri zahraničných veci, a zástupcovia Komisie EÚ. Kandidátska krajina je reprezentovaná zástupcami, ktorí sú opravení na rokovaní o prístupe. Obyčajne je to predseda vlády, minister zahraničných veci a iní zástupcovia.

V druhom prípade zastúpi EÚ vedúci zastúpenia členských krajín. Zo strany kandidátskej krajiny rokuje hlavný vyjednávač alebo v niektorých prípadoch šéf komisie, ktorá je v zodpovednosti pre záležitostiach týkajúce sa EÚ.

Bilaterálne medzivládne konferencie o prístupe Estónska, Poľska, Slovinska a Českej Republiky boli slávene otvorené 30. marca 1998. Tie o prístupe Bulharska, Lotyšska, Litve, Malty, Rumunska a Slovenska 15. februára 2000 a o prístupe Chorvátka 04.10.2005.

Po prístupe 10ých nových krajín, sa pokračujú len konferencie s Bulharskom a s Rumunskom a Chorvátskom.

http://europa.eu/scadplus/glossary/bilateral_intergovernmental_conference_en.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies