Abecedný filter

Mercosur

Mercosur alebo Mercosul (skratka zo španielskeho Mercado Común del Sur, resp. portugalského Mercado Comum do Sul, slovensky sa dá preložiť ako spoločný južný trh) je colnou úniou medzi Brazíliou, Argentínou, Paraguajom, Uruguajom a Venezuelou, ktorá má slúžiť ako protiváha štátov Južnej Ameriky k združeniu podobného charakteru NAFTA,NAFTA je skratka pre Severoamerickú dohodu o voľnom obchode, čo je obchodná dohoda o zóne voľného obchodu medzi Spojenými štátmi, Kanadou a Mexikom. ktoré spája štáty Severnej a Strednej Ameriky.

História v skratke

Mercosur Mercosur alebo Mercosul je colnou úniou medzi Brazíliou, Argentínou, Paraguajom, Uruguajom a Venezuelou, ktorá má slúžiť ako protiváha štátov Južnej Ameriky k združeniu podobného charakteru NAFTA, ktoré spája štáty Severnej a Strednej Ameriky. bol založený v roku 1991 dokumentom nazvaným Zmluva z Asonciónu , ktorá bola neskôr, v roku 1994, nahradená vylepšenou Zmluvou z Ouro Preto. Začiatky tejto organizácie však môžeme vidieť už v roku 1985, keď vtedajší argentínsky prezident Raul Alfonsin a jeho brazílsky náprotivok José Sarney podpísali Programa de Integración y Cooperación Económica Argentina-Brasil (Program spolupráce a integrácie medzi Brazíliou a Argentínou). Argtentína sa stala plnohodnotným členom až v roku 2006, presne 4. júla. Bolívia, Peru, Kolumbia, Čile a Ekvádor sú pridruženými členmi tohto zoskupenia. Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti sa rovnako ako Argentíne podarí získať štatút členskej krajiny aj Bolívii.

Úlohy a ciele

Úlohou colnej únie Mercosur je vyrovanať sily v svetovej ekonomike, najmä oslabiť vplyv USA a Európskej únie. V budúcnosti chce Mercosur zjednotiť celú Južnú Ameriku, uvažovalo sa aj o vytvorení zóny voľného obchodu na celom americkom kontinente, no tento nápad členské štáty odmietli na IV. Summite Američanov v Argentíne v roku 2005.

Problémy

Najväčším problémom spomínaného spoločenstva sú veľké rozdiely v národných ekonomikách, ktoré spôsobili krízu na začiatku tohto tisícročia. Uvažovalo sa aj o zrušení colnej únie. Problém je tiež nízka akcieschopnosť štátov Južnej Ameriky.

Členovia

Krajiny Mercosur – u spájajú vyše 220 miliónov ľudí, ktorí vyprodukujú hrubý domáci produkt vo výške približne bilióna dolárov ročne.

Členské štáty: Brazília, Argentína, Paraguaj, Uruguaj (1991), Venezuela (2006)

Pridružené členské štáty: Bolívia, Peru, Kolumbia, Čile, Ekvádor

Pozorovateľ: Mexiko

 

Oficiálna stránka v portugalčine a španielčine

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies