Abecedný filter
Príbuzné heslá
Súvisiaca anketa

Mészáros, Alajos

Alajos Mészáros bol zvolený do Európskeho parlamentu za Stranu maďarskej koalície. Pôsobí v Skupine Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov).

Narodil sa 18. júna 1952 v Bratislave. Vzdelanie získal na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave.

Vzdelanie

 • 2005 Prof. - profesor v odbore Chemické inžinierstvo a riadenie procesov
 • 1994 Doc. - docent v odbore Chemické inžinierstvo a riadenie procesov
 • 1983 CSc., PhD. - kandidát technických vied v odbore Technická kybernetika
 • 1970-1975 Chemickotechnologická fakulta SVŠT v Bratislave, odbor Automatizácia chemických a potravinárskych výrob

Politická kariéra

 • od 2008 predseda sekcie a stály člen programového výboru série medzinárodných konferencií PRES (Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction)
 • od 2008 delegát SR v Pracovnej skupine CAPE (Computer Aided Process Engineering) Európskej federácie chemických inžinierov
 • 1996-2006 delegát SR v Pracovnej skupine pre meranie a riadenie Európskej federácie pre biotechnológiu
 • 2006-2007 veľvyslanec SR vo Švédsku
 • 2002-2005 poslanec Bratislavského samosprávneho kraja
 • 1998-2006 zástupca starostu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
 • 1990-2006 poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice za SMK
 • 1996-2006 člen predsedníctva Republikovej rady SMK - MKP
 • 1999-2006 podpredseda Okresného predsedníctva SMK - MKP v Bratislave
 • od 1998 zakladajúci člen a predseda Miestnej organizácie Strany maďarskej Koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK - MKP) (Bratislava - Podunajské Biskupice)
 • 1992-1998 člen politického hnutia Spolužitie - Együttélés

Profesionálna kariéra

 • od 2008 Riaditeľ Ústavu inžinierskych štúdií STU
 • od 1975 pracovník Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (asistent, odborný asistent, vedúci úradu rektora, docent, vedúci katedry, asistent dekana pre zahraničné projekty, profesor)
 • 1976-2009 vedecko-výskumná činnosť v odboroch Adaptívne riadenie, Umelé neurónové siete, Modelovanie a riadenie procesov biochemickej technológie
 • 1976-2009 vedecké publikácie spolu 212 (140 angl.) z toho: 8 kníh, 5 skrípt, 69 časopiseckých, 130 v zborníkoch konferencií (90 medzinárodných); počet citácií - okolo 130

Zaradenie v EP

 • Výbor pre právne veci - člen
 • Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom - člen
 • Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - náhradník
 • Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými - náhradník

e-mail:

Linky:

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies