Abecedný filter

Michel, Louis (2004-2009)

Bývalý komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc

Louisa Michela nahradila na poste komisára 17. júla 2009 Karel De Gucht.Komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc, 17. júla 2009 nahradil Louisa Michela.

Louis Michel Bývalý komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc (2004 - 2009)sa narodil 2. septembra 1947 v Tirlemont (Belgicko). Vyštudoval učiteľstvo germánskych jazykov. Po skončení univerzitných štúdií začal pôsobiť ako učiteľ na základnej škole a neskôr sa stal lektorom holandskej, anglickej a nemeckej literatúry na Ecole normale provinciale v Jodoigne. Je autorom viacerých literárnych publikácií a zároveň držiteľom veľkého množstva vyznamenaní.

Osobné heslo komisára Michela znie: „Do zúfalstva neprivádza to, čo je nemožné dosiahnuť, ale to, čo je možné dosiahnuť a nedosiahne sa.“

Od 12. mája do 10. júna 2007 čerpal neplatené voľno. Dôvodom bola účasť na predvolebnej kampani pred belgickými parlamentnými voľbami. Komisár Michel sa po voľbách opäť vrátil k plneniu úloh na poste v Komisii, kde bude pôsobiť až do konca súčasného funkčného obdobia, t.j. do roku 2009.

Akademická kariéra

  • Učiteľstvo germánskych jazykov (1968)

Politická kariéra

  • 1967 - 1977: predseda Mladých liberálov v Nivelles
  • 1977 - 1983: člen samosprávneho zhromaždenia v Jadoigne
  • 1978 - 2004: člen federálneho belgického parlamentu (do r. 1999 ako člen dolnej komory, od r. 1999 senátorom)
  • 1980 - 1982: generálny tajomník Reformnej liberálnej strany (PRL)
  • 1982 - 1990: predseda PRL (znovuzvolený v období 1995-1999)
  • od r. 1983 starosta v Jodoigne
  • 1999 - 2004: minister zahraničných vecí Belgicka a zároveň podpredseda vlády.
  • 2004 - 2009: člen Európskej komisie zodpovedný za rozvoj a humanitárnu pomoc

Aktivity na poste komisára Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

  • Bol zodpovedný za portfólio „rozvoj a humanitárna pomoc.“ Pod toto portfólio spadajú Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre rozvoj a Generálne riaditeľstvo pre humanitárnu pomoc.

Generálne riaditeľstvo pre rozvoj má za cieľ pomáhať zmierňovať a v konečnom dôsledku aj odstraňovať chudobu v rozvojových krajinách. Najdôležitejšími agendami v tomto smere sú: podpora trvalo udržateľného rozvoja, demokracie, mieru a bezpečnosti. DG na základe článku 20 Zmluvy o EÚ iniciuje a formuluje politiku spolupráce medzi Spoločenstvom na jednej strane a rozvojovými krajinami na strane druhej. V rámci vyššej miery koherentnosti berie do úvahy geografické reálie. Primárne spolupracuje s ostatnými DG spadajúcimi pod oblasť vonkajších vzťahov.

Generálne riaditeľstvo  pre humanitárnu pomoc (ECHO)ECHO ( Európsky úrad pre urgentnú humanitárnu pomoc) je od roku 1992 hlavným programom humanitárnej pomoci Európskej únie. je oddelením Komisie, ktoré je zodpovedné za poskytovanie zahraničnej pomoci. EÚ (teda 27 členských krajín a Komisia) je ako celok najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci vo svete. Primárnym cieľom ECHO je poskytovať núdzovú asistenciu a tým čiastočne zmierňovať následky prírodných katastrof a vojenských konfliktov za hranicami Spoločenstva. Pomoc je poskytovaná tým, ktorí sa nachádzajú v núdzi a to bez ohľadu na rasu, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie. Od roku 1992 poskytlo ECHO humanitárnu pomoc v 85 krajinách. Na pomoc je každoročne vyčlenených približne 500 mil. eur.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies