Abecedný filter

Mládež

Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnu spoločnú politiku pre mládež.Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí. Mládež a jej formácia, kvalifikácia, vzdelávanie, mobilita sú síce súčasťou Lisabonského programu, no harmonizácia na úrovni spoločenstva ostáva minimálna. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. zverejnila v 2001 Bielu knihu o európskej mládeži ktorá navrhuje väčšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v oblastiach ktorá sa dotýka mládeže.

V 2005 sa obavil Pakt európskej mládeže s cieľom  posilniť vzdelávanie mladých Európanov, ich integráciu, sociálnu inklúziu, a riešiť  problémy mladých rodín.

Európska komisia vypracovalana obdobie 2010-2018 Stratégiu pre mládež. Stratégia má dva všeobecné ciele – poskytnúť mladým viac príležitostí a rovnosť šancí vo vzdelávaní a na pracovnom trhu a druhým hlavným cieľom je podporovať mladých, aby boli aktívnymi občanmi v spoločnosti. Na naplnenie daných cieľov spolupracuje EÚ s členskými štátmi, využíva štrukturovaný dialóg a množstvo akčných programov.

Významným akčným programom je program s názvom Mládež v akcii. Parlament a Rada prijali v roku 2006 rozhodnutie zriadiť program Mládež Program Mládež propaguje mobilitu, iniciatívu, interkultúrne učenie a solidaritu medzi mladými ľuďmi v Európe i za jej hranicami. Jeho základným cieľom je podpora celoživotného vzdelávania mladých ľudí.v akcii na obdobie 2007-2013. Program je určený mladým ľuďom vo veku 15 až 28 rokov (v niektorých prípadoch aj 13-30). Jeho cieľom je podporovať aktívne občianstvo mladých ľudí v EÚ, solidaritu a toleranciu a začleniť mládež do formovania EÚ. V rámci program sú organizované mobility v rámci aj mimo EÚ, neformálne vzdelávanie a interkulturálne dialógy pre všetkých, bez ohľadu na vzdelanie, sociálny a kultúrny pôvod. Na program Mládež v akcii bolo v období 2007-2013 vyčlenených dovedna 885 miliónov Eur.

Viac na stránke Komisie

 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies