Abecedný filter
Príbuzné heslá

Moldavsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Moldavská republika
Hlavné mesto: Kišiňov
Rozloha : 33 843 km²
Počet obyvateľov: 4 431 570 (v roku 2001)
Národnostné zloženie: Moldavci / Rumuni – 78,2%, Ukrajinci – 8,4%, Rusi – 5,8%, Gagauzi – 4,4%, Bulhari – 1,9%, iní – 1,3%
Náboženstvá: pravoslávni – 98%, židia – 1,5%, iné – 0,5%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát so samosprávnymi oblasťami
Úradný/é jazyk/y: moldavský
Mena: moldavský leu MDL

Moldavsko a Únia

Vzťah k EÚ: Dohoda o partnerstve a spolupráci (1998), člen Paktu stability pre juhovýchodnú Európu

História vzťahov k EÚ: EurActiv.sk, Zahraničná politika Európskej komisie

Špecifiká

V júli 1998 nadobudla platnosť Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Moldavskom a EÚ. Hlavné ciele tejto dohody sú poskytnúť vhodný rámec pre politický dialóg medzi jednotlivými stranami, umožňujúcimi rozvoj politických vzťahov, podporovať obchod a investície a harmonické ekonomické vzťahy, a tak zabezpečovať udržateľný ekonomický rast, vytvárať základ pre legislatívnu, ekonomickú, spoločenskú, finančnú a kultúrnu spoluprácu a podporovať snahy Moldavska o upevnenie svojej demokracie a rozvoj ekonomiky.

Moldavsko nemá žiadne významné nerastné bohatstvo, hospodárstvo sústreďuje najmä na poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Strojársky priemysel, ktorý je najmä v okolí hlavného mesta, je tiež orientovaný najmä na stroje pre potravinársky priemysel. V odštiepeneckej Podnesterskej republike je dôležité zbrojárstvo, vývoz smeruje do Ruska.

Moldavská vláda sa snaží o vstup do NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.a EÚ, akékoľvek nádej na realizáciu tohto plánu je však v blízkej dobe nepravdepodobná.

Praktické informácie

 

 

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 

Zastupiteľstvá Moldavska v Budapešti a vo Viedni

Zastupiteľstvo SR pre Moldavsko v Rumunsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad (MD)

CIA world fact book - Moldavsko





(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies