Abecedný filter

NAFTA

NAFTA (z anglického North American Free Trade Agreement) je skratka pre Severoamerickú dohodu o voľnom obchode, čo je obchodná dohoda o zóne voľného obchodu medzi Spojenými štátmi, Kanadou a Mexikom.

História v skratke

Iniciatívu, ktorá viedla k vzniku NAFTA,NAFTA je skratka pre Severoamerickú dohodu o voľnom obchode, čo je obchodná dohoda o zóne voľného obchodu medzi Spojenými štátmi, Kanadou a Mexikom. začali USA spolu s Kanadou, viedol ju kanadský premiér Brian Mulroney, ktorému na druhej strane hraníc pomáhal prezident George H. W. Bush. V oboch krajinách vznikla silná opozícia, ktorú sa podarilo prelomiť až prezidentovi Billovi Clintonovi v roku 1993 v USA. Nakoniec však NAFTA predsa vznikla, keď sa 1. januára 1994 pripojilo k FTA, dohode o voľnom obchode medzi USA a Kanadouz roku 1989, Mexiko.

Úlohy a ciele

Základným cieľom NAFTA je vytvoriť zónu voľného obchodu, a tým zjednodušiť priebeh medzinárodného obchodu medzi spomenutými štátmi.

Pre a proti

Už od počiatku sa idea založiť NAFTA stretala s tvrdým odporom ako aj rovnako ráznou obhajobou. Nadnárodné korporácie sa prikláňali na jej stranu, lebo verili, že nižšie tarify budú viesť k vyšším ziskom, odbory v USA a Kanade štrajkovali, lebo sa báli prílivu lacnej pracovnej sily z Mexika. Búria sa aj mexickí farmári, z ktorých mnohí prišli o svoje živobytie preto, že nedokázali udržať krok s Američanmi, keďže ich štát nepodporuje, kdežto v USA idú práve na poľnohospodárstvo obrovské štátne dotácie, vďaka ktorým sa ceny ich produktov neustále znižujú.

Problémy

Najväčším problémom je enormný nárast ilegálneho prisťahovalectva z Mexika do USA, organizácia sa však stretáva aj s negatívnym ohlasom ochrancov životného prostredia, strach majú poniektorí aj z toho, že NAFTA má len zbaviť svoje členské štáty suverenity a byť nástrojom globalistov. Celkovo sa síce ekonomické ukazovatele tešia vzniku NAFTA, problémy, ktoré však jej prítomnosť spôsobuje, nie sú však o nič menšie, ak nie väčšie.

 

 

Oficiálna stránka v anglickom jazyku

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies