Abecedný filter

Národný program reforiem

V rámci európskeho semestra vlády členských štátov do apríla predkladajú Európskej komisii Národný program reforiem V rámci európskeho semestra vlády členských štátov do apríla predkladajú Európskej komisii Národný program reforiem spolu s Programom stability (krajiny bez eura predkladajú Konvergenčné programy). spolu s Programom stability (krajiny bez eura predkladajú Konvergenčné programy).

Národný program reforiem patrí medzi nástroje zamerané na napĺňanie cieľov stratégie Európa 2020. Týka makroekonomickej koordinácie, dlhodobého výhľadu, prekážok a podpory pre rast, národných cieľov, opatrení a dôsledkov.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. oba programy vyhodnocuje a v júni predkladá špecifické odporúčania alebo varovania v prípade veľkých odchýlok.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies