Abecedný filter
Príbuzné heslá

Nemecko

Základné informácie

Oficiálny názov krajiny: Nemecká spolková republika
Hlavné mesto: Berlín
Rozloha : 357 021 km²
Počet obyvateľov: 82 422 299 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Nemci – 91,5%, Turci – 2,4%, iné – 6,1%
Náboženstvá : protestanti – 34%, rímsko-katolícke – 34%, iné – 28,3%, moslimovia – 3,7%
Štátne zriadenie: federatívna republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia s dominantným postavením vlády
Štátoprávne usporiadanie: federácia
Úradný/é jazyk/y: nemecký
Mena: euro (predtým nemecká marka DEM)

Nemecko a Únia

Vstup do EÚ: zakladajúca krajina
Počet europoslancov: 99
Počet hlasov v Rade: 29

Špecifiká


Nemecko patrí medzi zakladajúcich členov EÚ a v procese európskej integrácie bolo jedným z hlavných hráčov. Nemecká ekonomika bola považovaná za motor európskeho hospodárstva, v posledných rokoch sa v nej však objavili problémy, ktoré sú striedavo pripisované následkom zjednotenia s Východným Nemeckom, nízkej inovatívnosti, či neprispôsobenia štruktúry hospodárstva a sociálneho systému globalizovanej ekonomike. Nemecko je stále najvyšším prispievateľom do spoločného rozpočtu, čo mu spolu s najvyšším počtom obyvateľov v EÚ dáva veľkú váhu v európskej politike.

Nemecko je druhým najväčším producentom chmeľu na svete a je známe výrobou kvalitného piva a vína.

 

Praktické informácie


Trh práce : neotvorený, systém bilaterálnych dohôd

Bližšie informácie o práci : Euroinfo.gov

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 

Zastupiteľstvo Nemecka v SR

Zastupiteľstvo SR v Nemecku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book

Nemecko a OECD

Nemecko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies