Abecedný filter
Príbuzné heslá

Sieť korešpondentov energetickej bezpečnosti - (NESCO)

Úlohou NESCO Úlohou NESCO (Sieť korešpondentov energetickej bezpečnosti) je monitorovať a vymieňať informácie relevantné z pohľadu energetickej bezpečnosti, v prípade potreby vydávať včasné varovania.je monitorovať a vymieňať informácie relevantné z pohľadu energetickej bezpečnosti, v prípade potreby vydávať včasné varovania.

Sieť NESCO bola vytvorená na základe rozhodnutia Európskej rady v decembri 2006, ako súčasť snáh EÚ o zvýšenie bezpečnosti energetických dodávok. Tvoria ju predstavitelia Komisie, členských krajín a sekretariátu Rady.

Skupina má prispieť aj k posilneniu spolupráce medzi všetkými energetickými aktérmi v EÚ, aby sa tak urýchlila tvorba európskej energetickej politiky. NESCO možno chápať aj v kontexte Európskej politiky susedstva (EPS), ktorá rozvíja aj spoluprácu s krajinami, ktoré zabezpečujú tranzit energií.

Linky:

Komisia: Stránky vonkajšej energetickej politiky [EN]

Komisia: Stránky energetickej politiky [EN]

Európska rada: Závery predsedníctva (14.-15. december 2006) [EN]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies