Abecedný filter

Connecting Europe

V nadväznosti na návrhy viacročného finančného rámca z 29. júna 2011 Komisia 19. októbra 2011 predložila návrh nariadenia o nástroji Spájame Európu na roky 2014-2020.

Má slúžiť na financovanie projektov, ktoré doplnia chýbajúce spojenia v energetickej, dopravnej a digitálnej sieti Európy. Podporou menej znečisťujúcich druhov dopravy a vysokorýchlostných širokopásmových pripojení, ako aj uľahčením využívania energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so stratégiou Európa 2020 tento nástroj takisto prispeje k ekologickejšiemu európskemu hospodárstvu. Financovanie energetických sietí okrem toho umožní lepšiu integráciu vnútorného trhu s energiou, zníženie energetickej závislosti EÚ a zvýšenie energetickej bezpečnosti. Aby prispela k financovaniu Nástroja na prepojenie Európy, Komisia prijala aj podmienky iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020. Táto iniciatíva bude jedným z viacerých nástrojov na rozdelenie rizika, ktoré môže Nástroj na prepojenie Európy využiť s cieľom prilákať súkromné investície do projektov.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies