Abecedný filter

TTIP

Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP) je prerokovávaná dohoda o voľnom obchode a investíciách medzi EÚ a USA. Má potenciál prispieť k rastu a pracovným miestam na oboch stranách Atlantiku. Zároveň sú s ňou spojené obavy ohľadne znižovania štandardov v EÚ v oblastiach ako je životné prostredie a tiež s mechanizmom riešenie sporov medzi štátom a investorom (ISDS).

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies