Abecedný filter

Neveďalová, Katarína

Katarína Neveďalová bola do Európskeho parlamentu zvolená za stranu SMER. Pôsobí v Strane európskych socialistov.

Narodila sa 10. novembra 1982 v Nitre. Vyštudovala politológiu v špecializácii európske štúdiá na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre.

Vzdelanie

 • od 2007 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, politológia
 • 2002-2006 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, politólógia v špecializácii európske štúdiá
 • 1997-2001 Obchodná akadémia Nitra

Profesionálna kariéra

 • Zástupca medzinárodného tajomníka strany SMER - SD
 • Asistentka poslanca NR SR

Aktivity

 • od 2011 podpredsedníčka strany európskych socialistov PES Strana európskych socialistov (PES) vznikla v roku 1992 po podpise Zmluvy o Európskej únii (Maastrichtskej zmluvy) ako nástupnícka strana Konfederácie socialistických strán Európskeho spoločenstva.
 • 2009-2011 viceprezidentka ECOSY (Mladých európskych socialistov)
 • 2006-2013 podpredsedníčka MSD (Mladých sociálnych demokratov)
 • 2011-2012 - podpredsedníčka fóra EYF
 • 2007-2009 členka pracovnej skupiny ECOSY k mládežníckej politike a boji proti pravicovému extrémizmu a networku so zameraním na študentov
 • 2006-2009 členka Rady ECOSY (Mladých európskych socialistov)
 • 2005-2007 spoluzakladateľka a členka Rady Višegrádskej mládežníckej asociácie
 • 2004-2007 členka Rady Višegrádskej mládežníckej konfederácie
 • 2004-2007 prezidentka FOMESu (Fóra pre medzinárodnú spoluprácu)
 • 2003-2007 podpredsedníčka Politologického klubu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
 • 2007 účasť na International Visitors Leadership Programme - US Foreign Policy Challenges II v USA
 • 2006 manažér pre verejné mítingy na kampani SMER - SD pre voľby do NR SR 2006
 • 2005 6-mesačná stáž na Medzinárodnom oddelení politickej strany SMER - SD
 • 2002-2005 manažérka súkromnej spoločnosti

Zaradenie v EP

 • Výbor pre kultúru a vzdelávanie - členka
 • Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom - členka
 • Výbor pre medzinárodný obchod - náhradníčka
 • Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť - náhradníčka
 • Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT–EÚ - náhradníčka
 • Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST - náhradníčka

Priority strany SMER-SD vo voľbách

 • Sociálna Európa, ktorá bude slúžiť obyčajným ľuďom
 • Politika zamestnanosti
 • Energetická bezpečnosť a zelený rast
 • Silnejší hlas Slovenska v Európe
 • Podpora slovenských regiónov
 • Menej byrokracie
 • Skúsenosť a nové myšlienky

 

e-mail:

Linky:





(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies