Abecedný filter

Nórsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Nórske kráľovstvo
Hlavné mesto: Oslo
Rozloha: 324 220 km²
Počet obyvateľov: 4 579 000 (v roku 2004)
Národnostné zloženie: Nóri – 94,5%, Laponci – 0,5%, iní – 5%
Náboženstvá: nórski evanjelici – 93,3%, bez vyznania – 4,5%, iné – 2,2%
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Hlava štátu: kráľ
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie    : unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: nórsky
Mena: nórska koruna NOK

Nórsko a Únia

Vzťah k EÚ: člen Európskeho hospodárskeho priestoru, zakladajúci člen Európskej zóny voľného obchodu

História vzťahov s EÚ: Zahraničná politika EÚ

Špecifiká

Vzťahy Nórska s EÚ sú riadené predovšetkým Dohodou o Európskom hospodárskom priestore, ktorá platí od roku 1994. Prostredníctvom tejto dohody participuje Nórsko aj na niektorých iných agentúrach a programoch EÚ, no bez hlasovacích práv. Ide najmä o oblasti podnikania, životného prostredia, výskumu a vzdelávania. Na politike a ekonomike EÚ sa podieľa viac ako hocijaká iná nečlenská krajina.

Nórsko sa aktívne snaží o zapojenie do procesu tvorby a realizácie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP). S EBOP je spojené prostredníctvom svojho členstva v NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.a dohôd Berlín+.

Nórsko pôvodne požiadalo o členstvo v EÚ, po zamietavom referende však vláda plán nerealizovala.

Nórska ekonomika už zďaleka nestojí na tradičnom rybolove, aj keď ten ostáva významným sektorom. Pre krajinu sú dnes strategicky dôležité zásoby ropy a najmä zemného plynu v Severnom mori, ktoré z Nórska urobili jedného z hlavných energetických exportérov. Drvivá väčšina vývozu smeruje do EÚ. Nórsko je momentálne jednou z krajín s najvyššou životnou úrovňou na svete.

Praktické informácie

 


Trh práce : uzavretý

Bližšie informácie : Euroinfo.gov

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 

Zastupiteľstvo Nórska v SR

Zastupiteľstvo SR v Nórsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book - Nórsko

Nórsko a OECD

Nórsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies