Abecedný filter
Príbuzné heslá

Nový Zéland

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Nový Zéland
Hlavné mesto: Wellington
Rozloha: 268 680 km²
Počet obyvateľov: 4 107 883 (2005)
Národnostné zloženie: prisťahovalci z Európy – 69,8%, Maori – 7,9%
Náboženstvá:
anglikáni – 14,9%, rímsko-katolíci – 12,4%, iní kresťania – 9,4%, presbyteriáni – 10,9%, metodisti – 2,9%, bez vyznania – 26%
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Hlava štátu: anglický panovník (zástupca - generálny guvernér)
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradné jazyky: angličtina, maorijčina
Mena: novozélandský dolár NZD

 

Nový Zéland a Únia

Podrobná správa o vzťahoch EÚ a Nového Zélandu: Zahraničná politika Európskej komisie

Nový Zéland je partnerom Európskej únie vo veciach politických aj ekonomických. Zdieľajú mnoho spoločných postojov v zahraničnej a bezpečnostnej politike a snažia sa o rovnaké ciele, ako je napríklad podpora demokracie a rešpektovanie ľudských práv, klimatické zmeny, udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia a iné.

Bilaterálne vzťahy medzi EÚ a Novým Zélandom sú právne založené na Spoločnej deklarácii o vzťahoch Nového Zélandu a Európskej únie z roku 1999. Táto deklarácia formalizovala spoluprácu, ktorá sa vytvárala už pár rokov predtým. V roku 2004 na ňu nadviazal Akčný plán: Priority budúcej spolupráce.

Pre viac informácií o obchodných vzťahoch EÚ a Nového Zélandu navštívte stránku Európskej komisie [En]

 

Špecifiká

Nový Zéland je ostrovný štát, ktorý sa rozprestiera na dvoch hlavných a viacerých malých ostrovoch. Leží východne od Austrálie. Je členom Commonwealthu.

 

Praktické informácie

Univerzity:

Zoznam univerzít

 

 

Zastupiteľstvo Nového Zélandu pre SR (veľvyslanectvo v Berlíne)

Zastupiteľstvo SR v Canberre (akreditované pre Nový Zélamd)

 

Relevantné linky

Parlament

Generálny guvernér

CIA world fact book - Austrália

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies