Abecedný filter

OECD

OECD je skratka pre anglické pomenovanie inštitúcie Organisation for Economic Co-operation and Development, ktorú v slovenčine poznáme pod názvod Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 30 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. OECD OECD je skratka pre Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 30 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. sídli v Paríži, v Château de la Muette.

História v skratke

Predchodcom OECD bola tzv. Organizáciapre európsku hospodársku spoluprácu, ktorú pôvodne založili v roku 1948 ako administratívny aparát Marshallovho plánu, ktorý iniciovali USA s Kanadou a mal pomôcť Európe dostať sa z hospodárskej krízy spôsobenej svetovými vojnami. OECD ako taká vznikla v roku 1961 v Paríži po podpísaní zakladajúceho dokumentu 14. decembra 1960.

Úlohy a ciele

Úlohou OECD je pomôcť budovať silné ekonomiky svojim členským štátom, zvýšiť ich efektivitu ako aj rozširovať liberalizáciu medzinárodného obchodu. OECD má tiež pomôcť udržiavať stabilitu a rozvíjať národné ekonomiky a prispievať k znižovaniu nezamestnanosti.

Zoznam členských krajín

Zakladajúce štáty: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Island, Taliansko, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Rakúsko, Grécko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, USA, Veľká Británia

Ďalšie štáty a dátum vstupu: Japonsko (1964), Austrália (1971), Fínsko (1968), Nový Zéland (1973), Mexiko (1994), Česko (1995), Kórejská republika (1996), Poľsko (1996), Maďarsko (1996), Slovensko (2000)ˇ

 

Oficiálna stránka OECD

Slovensko a OECD

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies