Abecedný filter

Orban, Leonard (2007-2009)

Bývalý komisár pre viacjazyčnosť

Leonard Orban Komisár pre viacjazyčnosť (2007 - 2009)sa narodil 28. júna 1961 v Brašove (Rumunsko). Je ženatý a má jedno dieťa. Vyštudoval strojárstvo a ekonomiku. Zaujíma sa o zahraničnú politiku, klasickú hudbu, literatúru a film.

Akademická kariéra

 • 1981 - 1986 Magisterský titul z mechaniky, Mechanizačná fakulta, Transylvánska univerzita v Brašove
 • 1987 - 1992 Bakalársky titul z ekonómie, Fakulta manažmentu, Akadémia ekonomických štúdií v Bukurešti

Jazykové znalosti

 • Rumunský jazyk - materinská reč
 • Anglický jazyk - aktívne
 • Francúzsky jazyk - aktívne
 • Taliansky jazyk - pasívne

Politická a profesijná kariéra

 • 1986 - 1993 Technik – Inštitút výskumu technológií výroby strojov v Bukurešti, Podnik pre špeciálne priemyselné stroje v Bukurešti, spoločnosť vyrábajúca traktory Miercurea Ciuc.
 • 1993 - 2001 Parlamentný poradca v oblasti európskych a medzinárodných záležitostí – Rumunský parlament, Poslanecká snemovňa. Od roku 1995, keď nadobudla platnosť Dohoda o pridružení s Európskou úniou, odborný tajomník Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Rumunska a Delegácie rumunského parlamentu pri Európskom parlamente a Konferencii výborov pre európske záležitosti.
 • 2001 - 2004 Zástupca hlavného vyjednávača pre vstup Rumunska do EÚ.
 • 2004 - 2005 Hlavný vyjednávač pre vstup Rumunska do EÚ.
 • 2004 - 2006 Štátny tajomník Ministerstva európskej integrácie.
 • 2007 - 2009 člen Európskej komisie zodpovedný za viacjazyčnosť.

Aktivity na poste komisára Európskej Komisie vo funkčnom období 2007 - 2009

 • Bol zodpovedný za portfólio „viacjazyčnosť.“ Pod toto portfólio spadajú Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre preklady a Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie.

Európska únia má 27 členských štátov a 23 úradných jazykov. Tento viacjazyčný systém je vo svete jedinečný a niekomu sa na prvý pohľad môže zdať, že je prácou navyše, ktorá z neho pre inštitúcie vyplýva, avšak jeho výhody prevažujú. Na existenciu tohto systému má však EÚ dobré dôvody. Únia prijíma zákony, ktoré sú priamo záväzné pre občanov a firmy. Je preto úplne normálne, že na to, aby ich občania a súdy mohli dodržiavať a uplatňovať, musia mať k dispozícii znenie zákonov v tom jazyku, ktorému rozumejú. Navyše všetci občania Únie majú právo zúčastňovať sa na jej budovaní, sú k tomu vedení a musí im to byť umožnené v ich jazyku.

Jazyky sú základnou požiadavkou pre Európanov, ktorí chcú spolu pracovať. Jazyky sú v samotnom srdci jednoty v rozmanitosti Európskej únie. Musíme pestovať a podporovať naše jazykové dedičstvo v členských štátoch, avšak tiež si potrebujeme rozumieť ako ľudia, susedia a partneri v EÚ. Znalosť mnohých jazykov znamená pre obchodníkov konkurencieschopnosť a pre občanov mobilitu.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. potrebuje o pokroku, ktorý dosiahla informovať občanov a musí s nimi komunikovať v jazyku, ktorému rozumejú. Podpora viacjazyčnosti je vynikajúci spôsob ako zblížiť európskych občanov. Sprístupniť vám informácie a umožniť vyjadriť svoje stanovisko.

Štúdium jazykov vedie k lepšiemu pochopeniu. Tlmočenie a preklad vám môžu pomôcť zúčastniť sa na aktivitách EÚ a umožňujú vám čítať publikácie EÚ.

Podpora viacjazyčnosti v rámci väčšieho počtu politík Európskej únie, akými sú politiky v oblasti kultúry, vzdelávania, komunikácie a zamestnania je v stredobode mojich cieľov. Chcel by som skutočne prispieť ku konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies