Abecedný filter

Otvorená metóda koordinácie

Otvorená metóda koordinácie Na summite v Lisabone v marci 2000 predstvila EÚ otvorenú metódu koordinácie. Tento postup mal členským štátom pomôcť pri napĺňaní cieľov Lisabonskej stratégie. Členské štáty by sa mali deliť o svoje skúsenosti v oblastiach, ktoré spadajú pod spoločný záujem.(OMK) je nový, dobrovoľný nástroj medzivládnej spolupráce medzi jednotlivými členmi EÚ.

Na summite v Lisabone v marci 2000 predstvila EÚ otvorenú metódu koordinácie. Tento postup mal členským štátom pomôcť pri napĺňaní cieľov Lisabonskej stratégie. Členské štáty by sa mali deliť o svoje skúsenosti v oblastiach, ktoré spadajú pod spoločný záujem. Na základe OMC si môžu učiť od seba navzájom ako implementovať vlastné politiky.

Otvorená metóda koordinácie je viacstupňový proces. Skladá sa z týchto fáz. :

  • Stanovenie spoločných plánov a cieľov Únie
  • zavedenie spoločných indikátorov ako prostriedkov na porovnanie osvedčenej praxe a procesov merania
  • prenesenie európskych plánov do národných/regionálnych politík
  • analýza, monitoring a hodnotenie 

OMC sa značne líši vzhľadom na jednotlivé politické oblasti. OMC má v porovnaní s komunitárnou metódou viac medzivládnych prvkov. 

Na začiatku sa OMC vzťahovala len na oblasť zamestnanosti a ekonomickej politiky. Postupne sa rozrástla aj do oblasti investície a výskumu, ľudských zdrojov, sociálnej inklúzie, vzdelávania, imigrácie, kultúrnej a azylovej politiky.

 

Europa.eu - open method of coordination /EN/

Claudio M. Radaelli - The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union?

 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies