Abecedný filter

Pakt euro plus

 

Pakt euro plus Plán na zníženie hospodárskych nerovnováh medzi členskými štátmi.(pôvodne Pakt konkurencieschopnosti, Pakt pre euro) – je plán na zníženie hospodárskych nerovnováh medzi členskými štátmi.

Zameriava sa na podporu konkurencieschopnosti, zamestnanosti, udržateľnosť verejných financií, posilnenie finančnej stability a koordináciu v daňovej oblasti.

Obsahuje šesť opatrení –

  • zákaz indexácie miezd,
  • uznávanie kvalifikácií a posilnenie mobility pracovnej sily,
  • prispôsobovanie dôchodkových systémov demografickému vývoju,
  • tvorbu národných krízových mechanizmov pre banky,
  • uzákonenie dlhovej brzdy v ústavách štátov
  • a harmonizáciu v oblasti korporátnych daní.

Vzťahuje sa na krajiny eurozóny a dobrovoľne sa k nemu pridali aj Bulharsko, Dánsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Rumunsko. Je založený na princípe otvorenej metódy koordinácie. Európska rada ho prijala počas summitu 25. marca 2011.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies