Abecedný filter
Súvisiaca anketa
Potrebuje Európa vlastnú armádu?
31 %
69 %
Spolu hlasovalo 11035 ľudí.Petersburské úlohy

Peterbergské úlohy Peterbergské úlohy boli vypracované radou Zapadnej Európskej Únie (ZEU). Členské krajiny sa dohodli dať k dispozicii ZEÚ skupiny konvenčných ozbrojených síl. Prípadné nasadenie sa malo odohrávať pod velením ZEU.boli vypracované radou Zapadoeurópskej Únie (ZEU) v hoteli Petersburg v Bonne na konci júna 1992. Na schôdzke sa rokovalo o zariadenií spoločnej obrannej stratégie v rámci ZEU.

Členské krajiny sa dohodli dať k dispozicii ZEÚ skupiny konvenčných ozbrojených síl. Prípadné nasadenie sa malo odohrávať pod velením ZEU. Spoločné konvenčné ozbrojené sily mali byť zasadené v pripade článku 5 Washingtonskej Zmluvy o NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.(kolektívna sebaobrana) a v prípade článku 5 Bruselskej Zmluvy. Úlohy tých spoločných konvenčných ozbrojených síl sú potom označované ako Peterbergské úlohy. V súvislosti so začleňovaním ZEÚ do EÚ ich Európska únia prevzala do Amsterdamskej zmluvy v roku 1997, dodatočne boli zakotvené v článku 17 Zmluvy o Európskej únii a stali sa pevnou súčasťou EBOP.

Peterbergské úlohy konkrétne sú:

  • humanitárne a záchranné úlohy
  • udržovanie mieru
  • úlohy ozbrojených síl v manažovaní kríz, vrátane operácií na nastolenie mieru.

 

Zmluva o ústave pre Európu z roku 2004 k tomu ešte dodal úlohy boja proti terorizmu a reprezentovanie EÚ pri opatreniach s cieľom odzbrojenia (článok III-309)

http://europa.eu/scadplus/glossary/petersberg_tasks_en.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Petersberg_tasks

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies