Abecedný filter

Piebalgs, Andris

Komisár pre rozvoj

Andris Piebalgs Komisár pre energetiku (2004 - 2009)sa narodil 17. septembra 1957 vo Valmiera (Lotyšsko). Je ženatý a má tri deti. Vyštudoval prírodné vedy (fyziku). Jeho politická kariéra začína až na prelome 80./90-tych rokov. Pracoval na viacerých významných postoch v štátnej a diplomatickej službe. Piebalgs hral významnú rolu v prístupovom procese Lotyšska k EÚ. Rovnako patrí k zakladateľom centristickej strany Lotyšská cesta.

Akademická kariéra

 • University of Latvia, Riga, Lotyšsko (odbor fyzika)

Jazykové znalosti

 • Lotyšský jazyk - materinská reč
 • Anglický jazyk - aktívne
 • Nemecký jazyk - aktívne
 • Francúzsky jazyk - aktívne
 • Ruský jazyk - aktívne
 • Estónsky jazyk - pasívne

Politická a profesijná kariéra

 • 1980 - 1988 učiteľ a riaditeľ na gymnáziu vo Valmiera
 • 1988 - 1990 tlačový referent a vedúci úradu Ministerstva školstva
 • 1990 - 1993 minister školstva
 • 1993 - 1994 poslanec lotyšského parlamentu, predseda Výboru pre rozpočet a financie
 • 1994 - 1995 minister financií
 • 1995 - 1997 mimoriadny splnomocnený veľvyslanec Lotyšska v Estónsku
 • 1998 - 2003 mimoriadny splnomocnený veľvyslanec Lotyšska pri EÚ
 • 2004 - šéf kabinetu komisárky Kalniete
 • 2004 - 2009 člen Európskej komisie zodpovedný za energetiku
 • od 2009 člen Európskej komisie pre rozvoj

Komisár pre rozvoj

Pri svojej práci na poste komisára pre rozvoj spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom pre rozvoj a vzťahy s krajinami Afriky, Karibiku a tichomorskými štátmi, ktoré je zodpovedné za vstup Európskej komisie do externej vzťahov Únie s viac ako polovicou krajín sveta.

Oficiálna stránka komisára Piebalgsa

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastával funkciu:

 • Bol zodpovedný za portfólio „energetika.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre energetiku a transport.

Generálne riaditeľstvo pre energetiku a transport (DG) pracuje pod autoritou dvoch členov Komisie: podpredsedu pre dopravu Jacquesa Barrota a člena pre energetiku Andrisa Piebalgsa.

Cieľom časti DG, ktoré je zodpovedné za oblasť energetiky, je predovšetkým zabezpečovať plynulosť a bezpečnosť energetických dodávok do Európy a dbať na výzvy v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia, ktoré z tejto činnosti vyplývajú. 9. marca 2007 došlo k rozhodnutiu integrovať klimatickú a energetickú politiku. EÚ sa tak stáva v týchto politických oblastiach absolútnym svetovým lídrom. Heslom komisára je, že Európa musí priviesť svet opäť k novej priemyselnej revolúcii - k rozvoju „nízko-uhlíkovej“ ekonomiky. Energetika je veľmi silným nástrojom v boji proti klimatickým zmenám. Pre obdobie 2004 - 2009 je stanovených 7 kľúčových priorít v oblasti energetiky: podpora skutočného a efektívneho jednotného trhu, efektívne využívanie energií, zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej skladbe, zvýšenie investícií do technologického výskumu, bezpečnosť prevádzkovania jadrových elektrární, podpora vzájomnej pomoci medzi členskými krajinami pri prekonávaní energetických problémov a rozvoj externých vzťahov v oblasti energetiky.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies