Abecedný filter

Plévenová iniciatíva

Plévenová iniciatíva je iniciatívou francúzskeho predsedu vlády Reného Plévena z roku 1950.

Svojou iniciatívou navrhol založenie spoločnej európskej armády pod francúzskym vedením.

Kvôli sovietskej agresivite bolo neozbrojené Nemecko príliš nebezpečné pre Európu. Preto tlačili hlavne Spojené štáty americké na kontrolované znovuvyzbrojovanie Nemecka. Podľa názoru Američanov sa tak malo diať začlenením Nemecka do NATO.NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. Francúzsko sa postavilo k americkému návrhu kriticky, pretože sa obávali straty francúzskeho vplyvu v Európe a predovšetkým odmietali samostatnú nemeckú armádu. Zároveň už nemohli zamedziť znovuvyzbrojovania Nemecka.

Na pozadí tejto situácie sa vypracoval Plévenov plán, ktorý mal umožniť kontrolované znovuvyzbrojenie Nemecka bez toho aby mali vlastnú armádu, posilniť pozíciu Francúzska a oslabiť pozíciu USA v Európe.

Plévenová iniciatíva Plévenová iniciatíva navrhovala založenie spoločnej európskej armády pod francúzskym vedením.plánovala založenie Európskej armády. Každá členská krajina mala dať k dispozícii kontingenty, z ktorých sa vytvorí Európska armáda, pričom najväčší kontingent mal byť francúzsky. Celá armáda mala byť pod francúzskym vedením. Tým by Nemecko bolo znovuvyzbrojené, ale bez vlastnej armády a pozícia Francúzska by bola posilnená.

Plévenová iniciatíva položila základný kameň Európskeho obranného spoločenstva, ktorá však 30. augusta 1954 vo francúzskom národnom zhromaždení zlyhalo. Dôvodom bolo mocenské postavenie Nemecka v kontigentoch EOS, ktoré by bolo väčšie ako francúzske, pretože  Francúzsko bolo príliš vtiahnuté v indočinskom vojne.

 


http://www.eu-history.leidenuniv.nl/index.php3?c=51

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies