Abecedný filter

Poľsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Poľská republika
Hlavné mesto: Varšava
Rozloha: 312 685 km²
Počet obyvateľov: 38 649 000 (v roku 2005)
Národnostné zloženie: Poliaci – 97,4%, Nemci – 1,3%, Bielorusi – 0,7%, Ukrajinci – 0,6%
Náboženstvá: rímsko-katolícke – 89,9%, pravoslávni – 1,3%, iné – 8,8%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: poľský
Mena: poľský zlotý PLN

Poľsko a Únia

Vstup do EÚ: 1. máj 2004
Počet europoslancov: 51
Počet hlasov v Rade: 27

Špecifiká

Poľsko je najväčšou a najľudnatejšou z 10 nových členských krajín, ktoré vstúpili v máji 2004. Členom NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.sa stalo (spolu s Maďarskom a Českou republikou) už v roku 1999. V EÚ sa Varšava silno angažuje v rozvíjaní východného rozmeru vonkajších vzťahov EÚ - najmä s Ukrajinou a v podpore demokratických zmien v Bielorusku.

Poľská ekonomika má najvyšší podiel ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve. Hospodárske problémy v posledných rokoch viedli v značnému nárastu nezamestnanosti - najvyššej v EÚ - i oddialeniu vstupu do eurozóny.

Poľsko, ako samostatný štátny útvar, má vyše 1000 ročnú históriu, počas ktorej bolo jednou z najsilnejších krajín Európy.

 

Praktické informácie


Trh práce : otvorený

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 

Zastupiteľstvo Poľska v SR

Zastupiteľstvo SR v Poľsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book

Poľsko a OECD

Poľsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies