Abecedný filter
Príbuzné heslá

Portugalsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Portugalská republika
Hlavné mesto: Lisabon
Rozloha: 92 391 km²
Počet obyvateľov: 10 605 870 (v roku 2005)
Národnostné zloženie: Portugalci - 99%, iní -1%
Náboženstvá: rímsko-katolícke – 94%, iné – 6%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: portugalský
Mena: euro (predtým portugalské escudo PTE)

Portugalsko a Únia


Vstup do EÚ: január 1986
Počet europoslancov: 22
Počet hlasov v Rade: 12

Špecifiká

Hoci bolo Portugalsko zakladajúcim členom NATO,NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. do európskej integrácie sa mohlo plne zapojiť až po páde diktatúry v 70. rokoch 20. storočia. Prvý pokus o vstup v roku 1962, podmienený postupom Veľkej Británie, s ktorou malo Portugalsko silné obchodné vzťahy, bol, podobne ako aj španielsky,  zamietnutý. Druhý krát požiadalo o vstup v roku 1977, o pár mesiacov skôr ako Španielsko.

Pôvodne jedna z najchudobnejších krajín dokázala efektívne využiť podporu EÚ a investíciami zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky. Medzi významné sektory patrí petrochemický (rafinérie ropy), automobilový, či papierenský priemysel, dôležitý je aj turistický ruch.

 

Praktické informácie


Trh práce : otvorený

Bližšie informácie o práci : Euroinfo.gov

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 

 

Zastupiteľstvo Portugalska v SR

Zastupiteľstvo SR v Portugalsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad (PT)

CIA world fact book

Portugalsko a OECD

Portugalsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies