Abecedný filter

Posilnená kvalifikovaná väčšina

 „Kvalifikovaná väčšina je vymedzená ako väčšina rovnajúca sa najmenej 55 % počtu členov Rady, ktorí pozostávajú najmenej z pätnástich členov a zastupujú členské štáty zahŕňajúce aspoň 65% obyvateľstva Únie.“

Na vládnej konferencie, ktorá viedla k prijatie Amsterdamskej zmluvy, sa viacerí ministri a Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. vyslovili pre zavedenie posilnenej kvalifikovanej väčšiny. V niektorých prípadoch mala nahradiť jednomyseľné hlasovanie a tým zabrániť možnosti, aby rozhodnutie blokovala hoc aj jedna členská krajina.

Posilnená kvalifikovaná väčšina
Na prijatie návrhu v Rade ministrov, ktorý nie je iniciovaný Komisiou alebo vysokým predstaviteľom pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, je potrebná 72% väčšina členských krajín, ktoré predstavujú najmenej 65% celkovej populácie EÚ.
"Posilnená" kvalifikovaná väčšina Kvalifikovaná väčšina je dosiahnutá vtedy, keď objekt hlasovania podporí vopred určená nadpolovičná väčšina hlasov.teda zvyšuje hranicu pre prijatie určenú pre "obyčajnú" kvalifikovanú väčšinu (55% členov reprezentujúcich 65% populácie).





(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies