Abecedný filter

Potočnik, Janez

Komisár pre životné prostredie

Janez Potočnik Komisár pre vedu a výskum (2004 - 2009)sa narodil 22. marca 1958 v Slovinsku. Je ženatý a má dve deti. Medzi jeho výrazné záľuby patrí šport. Vyštudoval ekonómiu, ktorej sa venoval profesionálne až do konca 90-tych rokov. Nie je členom žiadnej politickej strany, čo v konečnom dôsledku znamenalo, že bol v Slovinsku politicky najpriechodnejší kandidát na post komisára.

Akademická kariéra

 • 1989 - magister ekonómie, Fakulta ekonómie Ľubľanskej univerzity
 • 1993 - doktorát z ekonómie, Fakulta ekonómie Ľubľanskej univerzity

Politická kariéra

 • 1984 - 1987 asistent riaditeľa Ľubľanského inštitútu pre makroekonomickú analýzu a vývoj
 • 1988 - 1993 výskumný pracovník Ekonomického inštitútu v Ľubľane
 • 1993 - 2001 riaditeľ Ľubľanského inštitútu pre makroekonomickú analýzu a vývoj
 • 1998 - 2004  hlavný vyjednávač o pristúpení Slovinska k EÚ
 • 2001 - 2002 člen rady pri kabinete slovinského premiéra
 • 2002 - 2004 minister pre európske záležitosti
 • 2004 - 2009 člen Európskej komisie zodpovedný za vedu a výskum
 • od 2009 člen Európskej komisie pre životné prostredie

Komisár pre životné prostredie

Ako komisár pre životné prestredie sa Janez Potočnik zauberá otázkymi odpadu, znečistenia, kvality ovzdušia a vody, ale taktiež komplexnou problematikou ako je biodiverzita alebo spôsoby, ako transformovať európsku ekonomiku na "zelenšiu". Jeho práca je podporovaná Generálnym riaditeľstvom pre životné prostredie, s ktorým úzko spolupracuje na vytváraní priorít a poskytovaní nevyhnutného politického poradenstva.

Oficiálna stránka komisára Potočnika

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastával funkciu

 • Je zodpovedný za portfólio „veda a výskum.“ Pod toto portfólio spadajú Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre výskum a Spoločné výskumné stredisko.

Osobnou prioritou komisára Potočnika je v čo najväčšej miere prispieť k zlepšeniu situácie s oblasti európskej vedy a k zlepšeniu postavenia európskych vedcov. Veda je v jeho očiach vnímaná ako kľúčový nástroj hospodárskeho rastu.

Pôsobenie Generálneho riaditeľstva (DG) pre výskum sa odvíja od agendy Oblasti európskeho výskumu (ERA)Poslanie Európskej železničnej agentúry je jasné - zvyšovanie bezpečnosti a interoperability európskych železníc.. Ciele DG by sa dali zhrnúť do štyroch bodov: formovanie európskej politiky v oblasti výskumu a rozvoja technológií, koordinácia európskeho výskumu v zmysle koordinácie výskumných aktivít na úrovni jednotlivých členských krajín, podpora špecifických komunitárnych politík (napr. politika životného prostredia, regionálny rozvoj, energetika atď.) a v neposlednom rade aj napomáhať k pochopeniu úlohy vedy a výskumu v modernom svete.

Misiou Spoločného výskumného strediska je poskytovať zákazníkom Komisie vedeckú a technickú podporu, dohliadať na implementáciu a následne vykonávať monitoring politík EÚ v oblasti vedy a výskumu a byť referenčným centrom EÚ zhromažďujúcim vedecké a technologické poznatky. Prioritami tohto DG sú nasledujúce oblasti: potravinová bezpečnosť, biotechnológie, životné prostredie, problematika medicínskeho výskumu a jadrové a chemické technológie.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies