Abecedný filter
Príbuzné heslá

Pöttering, Hans-Gert (predseda 2007-2009)

Bývalý predseda Európskeho parlamentu (január 2007 - júl 2009)

Hans-Gert Pöttering Hans-Gert Pöttering zastával post predsedu Európskeho parlamentu v období od januára 2007 do júla 2009.sa narodil 15. septembra 1945 v Bersenbrücku (Nemecko). Má dvoch synov, Johannesa and Benedicta. Vyštudoval právo, politológiu a históriu na univerzitách v Bonne a Ženeve a na Institut de Hautes Etudes Internationales v Ženeve (1968-1973). Do politiky vstúpil v roku 1979, kedy sa stal členom Európskeho parlamentu.

Akademická kariéra

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou (1966)
 • Štúdium práva, politológie a histórie na univerzitách v Bonne a Ženeve a na  „Institut des Hautes Études Internationales“ v Ženeve(1968-1973)
 • Študijný pobyt na Columbia University, New York (1971)
 • Získaný doktorát (1974)
 • Druhá štátna skúška z práva (1976)

Politická kariéra

 • Poslanec Európskeho parlamentu od prvého zvolenia v 1979
 • Predseda Európskeho parlamentu (2007-2009)
 • Člen Prezídia a Spolkového predsedníctva CDU Nemecko (od 1999)
 • Predseda okresnej organizácie CDU v Osnabrücku (od 1990)
 • Predseda pobočky CDU v Bersenbrücku (1974-1980)
 • Predseda Kruhu priateľov a priaznivcov Mladej únie v Osnabrücku (mládežnícka organizácia CDU)(1974-1976)
 • Koordinátor Mladej únie v Dolnom Sasku pre otázky európskej politiky (1974-1980)
 • Krajinský predseda Europa - Union Dolné Sasko (1981 - 1991)
 • Predseda Europa - Union Nemecko (1997)
 • Predseda Skupiny PPE - DE v Európskom parlamente (1999-2007)
 • Podpredseda Európskej ľudovej strany (1994-1999)
 • Predseda Podvýboru pre bezpečnosť a obranu (1984 - 1994)

Aktivity na poste predsedu Európskeho parlamentu

Predseda reprezentuje Parlament a zastupuje ho v právnych veciach a vonkajších vzťahoch. Je volený na dva a pol roka s možnosťou obnovenia postu. Riadi činnosť Parlamentu a spolu s predsedom Rady podpisuje všetky legislatívne akty, ktoré sú prijímané v rámci spoločného rozhodovania.

Oficiálna stránka Európskeho parlamentu

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies